Menu

Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

předseda:

členové:

Úkoly komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

  1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se bezpečnosti (zejména stavu kriminality a veřejného pořádku) a integrovaného záchranného systému.
  2. Projednává návrhy právních předpisů kraje v oblasti IZS a svá stanoviska projednává s komisí legislativní.
  3. Projednává individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy radě.
  4. Vyjadřuje se k žádostem o poskytnutí dotace v rámci podmínek poskytnutí dotace na činnosti, akce a projekty spolků a pobočných spolků hasičů Moravskoslezského kraje.
  5. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy týkající se rozpočtu kraje v dané oblasti.
  6. Projednává požadavky jednotlivých složek IZS na financování z rozpočtu kraje a navrhuje výši finančních prostředků na zařazení do rozpočtu kraje na následující rok.
  7. Projednává požadavky složek IZS na rekonstrukci a výstavbu objektů ve fázi projektové přípravy a doporučuje výši finanční spoluúčasti kraje na těchto investičních akcích.
  8. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém byla zřízena a předseda a členové jmenováni usnesením rady kraje č. 1/4 ze dne 5. 11. 2020. Změna ve složení komise proběhla usnesením č. 61/4499 ze dne 6. 2. 2023.
Úkoly komise byly schváleny usnesením č. 3/86 ze dne 30. 11. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.