Menu

Komise organizační

předseda:

členové:

Úkoly komise organizační

  1. Projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se programu jednání orgánů kraje.
  2. Projednává a předkládá stanoviska k návrhům, které obdrží od politických klubů zastupitelstva.
  3. Projednává materiálně technické zabezpečení činnosti zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva a komisí rady.
  4. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Komise organizační byla zřízena a předseda a členové jmenováni usnesením rady kraje č. 1/4 ze dne 5. 11. 2020. Změna ve složení komise proběhla usnesením č. 33/2325 ze dne 10. 1. 2022, č. 46/3292 ze dne 13. 6. 2022, č. 74/5440 ze dne 17. 7. 2023 a č. 76/5669 ze dne 21. 8. 2023.
Úkoly komise byly schváleny usnesením č. 3/86 ze dne 30. 11. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.