Menu

Komise pro občany se zdravotním postižením

předseda:

členové:

Úkoly komise pro občany se zdravotním postižením

  1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se občanů se zdravotním postižením.
  2. Projednává a doporučuje radě návrhy na vyhlášení dotačních programů týkajících se občanů se zdravotním postižením a v odvětví sociálních věcí, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
  3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem týkajících se občanů se zdravotním postižením a v odvětví sociálních věcí, a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy radě.
  4. Koordinuje činnosti všech subjektů podílejících se na realizaci krajského strategického dokumentu Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, monitoruje stav plnění opatření tohoto dokumentu a navrhuje další postup v případě neplnění opatření.
  5. Plní další úkoly týkající se občanů se zdravotním postižením, kterými ji pověří rada.

Komise pro občany se zdravotním postižením byla zřízena a předseda a členové jmenováni usnesením rady kraje č. 1/4 ze dne 5. 11. 2020. Změny ve složení komise projednány usnesením č. 5/325 ze dne 17. 12. 2020 a č. 21/1390 ze dne 28. 6. 2021. Úkoly komise byly schváleny usnesením č. 3/86 ze dne 30. 11. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.