Menu

Mgr. Petra Tesková

foto: Petra Tesková

Mgr. Petra Tesková

rok narození: 1966
obec: Hlučín
zvolen/a za, politický klub: ANO 2011
přehled funkcí:
 • členka zastupitelstva kraje od 3. 10. 2020
 • členka výboru kontrolního zastupitelstva kraje od 5. 11. 2020
 • členka výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje od 5. 11. 2020
 • členka výboru pro dopravu zastupitelstva kraje od 5. 11. 2020
vzdělání:
vysokoškolské – Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
povolání:
středoškolský pedagog
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
 • 6 let člen politického hnutí ANO 2011
 • v roce 2018 získán mandát zastupitele města Hlučín, v opozici
 • 2018 – dosud 1. místopředseda OO Opava hnutí ANO 2011
 • 2018 – dosud předseda MO Hlučín hnutí ANO 2011
 • 2014 – 2018 předseda školské komise
 • 2014 – 2018 členka kontrolního výboru
 • 2020 získán mandát krajského zastupitele
ke své práci v zastupitelstvu říká:

"Pojďme spolupracovat na pozitivním image kraje, rozvíjet jeho silné stránky a hledat rozvojové příležitosti."
Citát jsem nabídla do předvolební kampaně, jelikož si velmi vážím dosažených výsledků v předešlém volebním období celého pracovního týmu, zejména práce pana hejtmana, kteří pozvedli kraj do nebývalé roviny. Nemohu tento fakt nezmínit, jelikož bych si nesmírně přála jako článek zastupitelského tělesa svým mandátem přispět alespoň v takové míře, jako předešlá vláda.
Posláním práce zastupitele je veřejný zájem. Mým cílem je pracovat jako zastupitelka kraje vždy s myslí otevřenou, smýšlející poctivě a spravedlivě. Svou pozornost ráda zaměřím na zkrášlení města Ostravy, ale i na ostatní města. Tímto mám na mysli město, ve kterém žiji, které mi nabídlo životní zázemí a moc bych si přála touto cestou vrátit, co jsem v životě načerpala.
Přijala jsem nominaci do dopravního výboru, kde mám zájem spolupracovat na dopravní infrastruktuře MSK kraje, konkrétně na budování obchvatu přeložky I/56. Dále mne zajímá rozvoj duálního školství, proto jsem přijala práci ve školském výboru a pokusím se zaměřit na projekty se zaměřením na rozvoj středního školství. Tam se totiž středává rozvíjející se osobnost člověka s životní realitou.

Jak hlasuji

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.