Menu

které se uskutečnilo v pátek dne 9. listopadu 2012 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

 1. Zahájení, hymna
 2. Složení slibu členů zastupitelstva kraje
 3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Volba členů návrhové komise
 6. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 7. Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 8. Volba hejtmana kraje
 9. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje
 10. Volba náměstků hejtmana kraje
 11. Volba dalších členů rady kraje
 12. Svěření úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky
 13. Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů
 14. Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 15. Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována
 16. Organizační záležitosti
 17. Různé
 18. Závěr

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.