Menu

V Ostravě 12. dubna 2011

Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva kraje, které se uskuteční ve čtvrtek dne 28. dubna 2011 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

 1. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti sportu
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 2. Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o poskytnutí mimořádné účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 3. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 4. Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 27. 1. 2011 do 30. 3. 2011
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 5. Úkony spojené se splynutím příspěvkových organizací kraje a vznikem nové příspěvkové organizace v oblasti školství
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 6. Sloučení nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem k datu 1. 7. 2011
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.