Menu

předseda:

členové:

Úkoly výboru finančního

 1. Plní úkoly stanovené v § 78 odst. 4 zákona o krajích, a to:
  1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje,
  2. provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem, nebo které na kraj byly převedeny,
  3. provádí kontrolu využití dotací poskytnutých krajem z jeho prostředků obcím; za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat od obcí příslušné podklady a obce jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost,
  4. plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo.
 2. Zabývá se údaji o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu kraje a předkládanými rozpočtovými úpravami.
 3. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti rozpočtu, závěrečného účtu a schvalování účetní závěrky kraje.
 4. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Výbor finanční byl zřízen a předseda a členové zvoleni usnesením zastupitelstva kraje č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020. Změna ve složení výboru projednána usnesením č. 13/1447 ze dne 7. 9. 2023. Úkoly výboru byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 2/26 ze dne 17. 12. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.