Menu

předseda:

členové:

Úkoly výboru kontrolního

  1. Plní úkoly stanovené v § 78 odst. 5 zákona o krajích, a to:
    1. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,
    2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti,
    3. plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.
  2. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti kontroly.
  3. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Výbor kontrolní byl zřízen a předseda a členové zvoleni usnesením zastupitelstva kraje č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020. Změna ve složení výboru projednána usnesením č. 10/1062 ze dne 15. 12. 2022, č. 12/1321 ze dne 8. 6. 2023 a usnesením č. 13/1447 ze dne 7. 9. 2023.
Úkoly výboru byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 2/26 ze dne 17. 12. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.