Menu

Výbor pro národnostní menšiny

předseda:

členové:

Úkoly výboru pro národnostní menšiny

  1. Připravuje, projednává a předkládá koncepční materiály, stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti národnostních menšin.
  2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti národnostních menšin, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
  3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti národnostních menšin a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
  4. Kontroluje využití prostředků vydávaných krajem na aktivity příslušníků národnostních menšin.
  5. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Výbor pro národnostní menšiny byl zřízen a předseda a členové zvoleni usnesením zastupitelstva kraje č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020. Změna ve složení výboru proběhla usnesením č. 8/835 ze dne 16. 6. 2022 a č. 10/1062 ze dne 15. 12. 2022.
Úkoly výboru byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 2/26 ze dne 17. 12. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.