Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Proměna území po konci těžby bude postupovat koordinovaně ve spolupráci se státním podnikem DIAMO

Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby podepsali hlavní aktéři nastartování této zásadní proměny. Na koordinované spolupráci se dohodly Moravskoslezský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, státní podnik DIAMO a krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Následovat budou sanačně‑likvidační práce, zpracování master plánů, které určí možnosti využití areálů dolů, a příprava konkrétních projektů financovaných zejména z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Cílem spolupráce je k transformaci území přistoupit komplexně a koordinovaně. Zúčastněné strany budou spolupracovat při přípravě konkrétních projektů i při zajišťování finančních prostředků a hledání potenciálních investorů. „Po ukončení těžby převzal část majetku OKD na základě usnesení Vlády ČR státní podnik DIAMO. Stává se tak v našem regionu významným hráčem, který může mít na jeho směřování vliv. Proto bylo velmi důležité najít společnou řeč a shodnout se na tom, co se v tomto území bude dít. Jsou zde nejen volné pozemky, ale také areály bývalých dolů, technické budovy a další objekty, které z velké části zmizí. Pro tato uvolněná místa hledáme nový směr a novou atraktivní náplň. Je to velmi složitý proces, proto je nutné postupovat koncepčně a vycházet z toho, co toto území potřebuje a nabízí. Proto jsem rád, že se státní podnik DIAMO zapojil do našich záměrů a naší koncepce POHO2030, která se transformací pohornické krajiny detailně zabývá,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že proměna území po ukončení těžby má tuto lokalitu zatraktivnit, posílit ekonomiku regionu, přivést sem nové investory, ale také vrátit krajinu lidem, aby zde mohli jezdit nejen za prací, ale i za odpočinkem a také třeba poznáváním hornické historie či zábavou. Moravskoslezský kraj chce přitom klást důraz na inovativní a zelené technologie.

„Moravskoslezský kraj je jeden ze tří uhelných regionů, které stojí před zásadní výzvou. Útlum těžkého průmyslu a vyrovnávání se s jeho dopady na ekonomiku a životní prostředí řeší také kraje Ústecký a Karlovarský. Vláda je připravena tyto regiony v jejich transformaci podpořit a vítá proaktivní přístup Moravskoslezského kraje, který má jasnou konkrétní vizi a intenzivně se připravuje na čerpání evropských zdrojů i státních peněz, které jsou pro uhelné regiony připraveny v rámci programu RE:START. Státní podnik DIAMO má pro tuto spolupráci potřebné zázemí a dlouholeté zkušenosti. Transformace nejen území Karvinska, ale celého kraje, je velmi složitý proces a Ministerstvo průmyslu a obchodu se podpisem memoranda zavazuje ke spolupráci v jeho realizaci,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček.

Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby v Moravskoslezském kraji vytváří potřebný prostor pro systematickou koordinaci transformace pohornické krajiny, sdílení informací, přípravu konkrétních projektů a také zapojení potenciálních investorů do celého procesu.

„Naším hlavním úkolem bude bezpečná likvidace převzatých dolů a zahlazení následků hornické činnosti v rámci jednotlivých areálů dolů. Už během příprav chceme zohlednit plánované záměry Moravskoslezského kraje. Bude nutné provést řadu likvidačních a sanačně-rekultivačních prací, které mohou pomoci transformaci důlních areálů. To vše v souladu s pokyny vlády, báňskou legislativou, zmíněnými záměry Moravskoslezského kraje i územními plány dotčených obcí. Jsme ale také připraveni být aktivním partnerem i pro další fáze využití areálů dolů a úzce spolupracovat na přípravě konkrétních transformačních projektů. Jsme také otevření diskuzi ohledně budoucího nakládání s pozemky v území,“ vysvětlil ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar s tím, že státní podnik ve spolupráci s MSID zpracuje v letošním roce plány s určením možností využití areálů dolů. Tyto master plány se stanou základem pro přípravu transformačních projektů. Nabídnou také možnosti budoucích investic pro případné zájemce z řad firem.

Proměnu území po ukončení těžby černého uhlí řeší pro Moravskoslezský kraj jeho akciová společnost MSID. Ta zpracovala a připravuje realizaci Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 (POHO2030) a dokončuje základní vizi využití důlních areálů na Karvinsku. „Přípravu projektů bude zajišťovat společný projektový tým státního podniku DIAMO a MSID. Kraj i ministerstvo budeme o naší činnosti průběžně informovat. Chceme přizvat k aktivní účasti také obce a další relevantní partnery, kteří budou mít na transformaci území významný vliv. Naší snahou je připravit kvalitní projekty, které území oživí í a dají mu novou energii i smysl. Jednou z našich hlavních náplní je aktivní vyhledávání investorů, kterým chceme pomáhat nejen s jejich projekty, ale nabídnout jim i komplexnější péči při jejich zasidlování v kraji. Naším velkým úkolem pak také bude zajišťovat na realizaci našich vizí finanční prostředky, a to nejen ze státních, ale hlavně z evropských zdrojů,“ řekl člen představenstva MSID Petr Birklen.

Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby v Moravskoslezském kraji bylo podepsáno dnes (15. 4. 2021) v Praze. Memorandum podepsali za Moravskoslezský kraj hejtman kraje Ivo Vondrák a 1. náměstek hejtmana kraje Jakub Unucka. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR memorandum podepsal ministr Karel Havlíček, za státní podnik DIAMO jeho ředitel Ludvík Kašpar a za MSID členové jeho představenstva Tomáš Kolárik a Petr Birklen.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.