Menu

Tisková zpráva – Do škol v kraji chodí stovky dětí cizinců, kraj jim nabízí bezplatné kurzy češtiny

Bezplatné kurzy českého jazyka mohou navštěvovat žáci základních a středních škol, pro které není čeština mateřským jazykem. Moravskoslezský kraj na tyto kurzy poskytne skoro 4 miliony korun, prostředky využije z projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II (OKAP II). Kurzy češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem jsou naplánované na dva školní roky, výuka začala letos v září, zapojilo se do ní zatím 47 žáků. Kapacita je ovšem vyšší.

„Do škol v našem regionu chodí 1350 cizinců, tedy dětí, které mají odlišný mateřský jazyk, než je čeština. Na středních školách jich máme 369, na základních školách se jich vzdělává 981. Jazyková bariéra může mnohým z nich ztěžovat nejen výuku, ale i sociální kontakt s vrstevníky. Kurzy češtiny jim nabízíme jako prostředek, který jim pomůže snáze se do tříd začlenit, cítit se jistěji a příjemněji. Dopady na výsledky ve škole jsou pak samozřejmě taky důležité, tento projekt má přispět k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek i studia na středních školách,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a dodal, že bezplatné kurzy jsou určeny pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro středoškoláky.

Kurzy začaly letos v září, konat se budou až do konce školního roku příštího, tedy 2022/2023. Napříč regionem by mělo v každém školním roce vzniknout 15 skupin, ve kterých se může v češtině ročně zdokonalovat až 90 žáků. „Dvouhodinové kurzy se konají dvakrát týdně, skupinky by měly být maximálně šestičlenné. Výuka tak může být individuálnější a koncentrovaná na dosaženou jazykovou úroveň jednotlivých žáků. Kurzy probíhají prezenčně i online, vše se odvíjí od zájmu žáků a od možností pedagogů. Na léto jsou pak plánovány týdenní intenzivní kurzy, které nabídnou zajímavý program i mimo učebny, který by měl osvojení češtiny podpořit. Budou se konat formou, kterou známe z takzvaných příměstských táborů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny s tím, že nyní chce hlavně kraj upozornit na volná místa v probíhajících kurzech.

Kurzy českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem pořádá společnost Celé Česko čte dětem. „Naší snahou je, aby čeština byla vyučována moderním a atraktivním způsobem. Chceme totiž, aby výuka přinesla žákům znalosti v takové míře, že pro ně český jazyk nebude nadále představovat překážku ve studiu, v práci či běžném životě v České republice. Proto u nás češtinu učí skvělí učitelé, kteří kromě toho působí na základních a středních školách v kraji. Pro výuku máme celou řadu kvalitních učebnic a pracovních materiálů. Zaměřujeme se na konverzaci, rozvoj mluvních dovedností a správnou výslovnost, ale stranou nezůstává ani psaní,“ sdělila ředitelka společnosti Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková.

Kurzy realizuje Moravskoslezský kraj v rámci projektu OKAP II, na který získal finanční prostředky z Evropské unie. Deseti procenty přispívá stát, spoluúčast kraje je pětiprocentní. Celkové náklady kurzů češtiny jsou vyčísleny na 3,89 milionu korun. „První kurzy začaly už v září, nyní probíhají v šesti okresech našeho regionu. Moravskoslezský kraj už v minulosti dětem cizinců výuku českého jazyka zajišťoval, jazykové kurzy probíhaly na Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně a na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě. Aktuální pilotní projekt je ovšem výjimečný svým rozsahem. Věřím, že této nabídky využijí i další zájemci, hlásit se stále mohou. Byla by škoda, kdyby dětem, které mají jiný mateřský jazyk, bránila nedostatečná znalost češtiny v úspěšném zvládnutí maturity a dalším studiu na vysoké škole,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Případní zájemci se mohou hlásit na adrese koordinator@ctemedetem.cz nebo telefonicky na čísle 774 317 256. Na základě přihlášky budou následně zařazeni do skupiny dle úrovně znalostí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.