Menu

Tisková zpráva – Jak objevit a dále podpořit nadané žáky. To bylo hlavní téma konference v Dolních Vítkovicích

Péče o nadané žáky je jedním z důležitých témat v Moravskoslezském kraji. Proto kraj uspořádal další odbornou konferenci určenou pedagogům škol v regionu. Své poznatky a doporučení pedagogům zprostředkovali špičkoví odborníci. Řeč byla o osobním růstu nadaných dětí nejen v oblasti vzdělávání, ale také v umění či sportu.

„Tak jako je třeba věnovat zvláštní pozornost dětem s nějakým znevýhodněním, je nutné myslet i na děti, které jsou mimořádně nadané. Nejen pro jejich osobní růst, ale i pro rozvoj regionu je potřeba s těmito dětmi kvalitně pracovat a vést je. Konference Nadaní žáci v Moravskoslezském kraji byla pro pedagogy skvělou příležitostí se o této zajímavé oblasti dozvědět více. Konference se jich zúčastnilo více než 150, což svědčí o tom, že téma péče o nadané děti je aktuální a zaslouží si pozornost,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny s tím, že se konference konala v rámci aktivit projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje.

Na konferenci zazněly příspěvky špičkových odborníků, kteří se nadaným dětem a problematice jejich vzdělávání věnují: Irena Hošková se díky svým bohatým zkušenostem intenzivně věnuje rozvoji nadání v rámci Systému podpory nadání v České republice. Příspěvek měla i specialistka na nadané dospělé a děti Monika Stehlíková, Jan Mühlfeit společně s Kateřinou Krůtovou a krajská metodička péče o nadání Jana Škrabánková. Umělecké nadání představila ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Soňa Javůrková společně s žákem Janáčkovy konzervatoře Tomášem Palicou. Sportovním talentům věnoval příspěvek ředitel Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových Tomáš Pracný společně s vynikající atletkou a žákyní Sportovního gymnázia Katrin Brzyszkowskou, která letos získala na Mistrovství světa juniorů v Keni ve vrhu koulí skvělé 5.místo.

„Nesmírně inspirativní byl vstup Jana Mühlfeita, který je uznávaným koučem olympijských vítězů, umělců, ale i manažerů. Říká, že každé dítě je geniální, jen je potřeba najít v čem. Věřím, že tato myšlenka oslovila všechny pedagogy, kteří se semináře zúčastnili. S nadanými dětmi je nutné pracovat, ale hlavně je potřeba jejich potenciál nejdříve objevit,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.