Menu

Tisková zpráva – Kraj pomůže obcím řešit nakládání s odpady

Moravskoslezský kraj rozdělí obcím celkem 3 miliony korun na podporu odpadového hospodářství. Dotace půjdou na optimalizační studie obecního systému nakládání s komunálními odpady a také na dokumentace pro realizaci překládacích stanic.

„Otázka správného nakládání s komunálními odpady je s blížícím se zákazem skládkování stále aktuálnější. Proto kraj stejně jako v předchozích letech obcím nabízí až dvousettisícový finanční příspěvek na zpracování studií, které mají optimalizovat obecní systémy nakládání s komunálními odpady. Dalších 300 tisíc korun nabízíme na dokumentace pro realizaci překládacích stanic,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že o dotace si budou moci zažádat obce, dobrovolné svazky obcí případně municipální obchodní korporace v Moravskoslezském kraji.

Vysvětlila, že na krajskou dotaci mohou dosáhnout všechny obce, které nezískaly stejnou podporu v předchozích dotačních programech na podporu odpadového hospodářství. V případě překládacích stanic je ale možné podat opětovnou žádost, pokud bude podpora navazovat na přípravu dříve dotovaného dokumentu.

„Je na místě si připomínat, že kromě zákazu skládkování čeká obce také povinnost dosáhnout stanovené úrovně třídění odpadů v jednotlivých letech. Obce by měly snižovat produkci směsných komunálních odpadů, také musí mít detailní povědomost o svém odpadovém systému, jeho ekonomice a výtěžnosti. Jednotlivá opatření na nastartování všech požadovaných změn budou moci cílit díky optimalizačním studiím. Vytříděné odpady je potřeba efektivně převážet k dalšímu zpracování, proto přispíváme i na překládací stanice,“ uzavřela krajská radní Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.