Menu

Tisková zpráva – Lidé věří v potenciál pohornické krajiny, v POHO2030 si nejvíce váží přírody

Skoro tisícovka lidí se zapojila do dotazníkového šetření, které mapovalo, jak obyvatelé kraje vnímají pohornickou oblast Karvinska a jakou proměnu tohoto území by uvítali. Tento průzkum vznikl v rámci programu POHO2030, který transformaci daného území řeší. Lidé se těší, že se z pohornické krajiny stane atraktivní lokalita plná zeleně, kam budou jezdit za odpočinkem a zábavou.

Do průzkumu se zapojilo 819 osob napříč různými věkovými skupinami. Většina z nich pochází z okresu Karviná. Veřejnost považuje zmíněnou oblast za oázu klidu a zeleně s dostatkem vodních ploch a za jedinečné území s potenciálem. „Dříve lidé vnímali pohornickou krajinu spíše negativně. Jsem moc rád, že si uvědomili obrovský potenciál této oblasti. Přejí si proměnu, díky které sem za klidem, přírodou a zábavou budou jezdit lidé nejen z okolí Karviné. Kromě rozvoje cestovního ruchu, kultury nebo třeba bydlení, území také nabídne možnosti pro rozvoj velkých strategických investic, které vytvoří nejen nová pracovní místa, ale podpoří celkovou ekonomickou aktivitu oblasti, potažmo celého kraje“, uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a připomněl, že symbolickou ikonou oblasti POHO je Šikmý kostel, který má nejen historickou hodnotu, ale je vnímán pozitivně i jako příležitost pro nové využití a lepší propagaci.

„Program POHO2030, který si nechal Moravskoslezský kraj zpracovat, určuje, jakým způsobem se oblast pohornické krajiny promění. Jsem moc rád, že dotazníkové šetření potvrdilo, že směřujeme správným směrem. Výsledky tohoto průzkumu budou důležitým podkladem pro další projekty a další jednání s našimi partnery, majiteli pozemků a případnými investory,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

S představami o dalším rozvoji úzce souvisí i zájem lidí účastnit se veřejných akcí, které by se v POHO konaly. Největší zájem je o bližší poznání oblasti, a to v podobě komentovaných prohlídek, které návštěvníkovi přiblíží nejen historickou hodnotu území, ale i přírodní skvosty. Veřejnost také vyjádřila zájem o účast na různých sportovních akcích, akcích volnočasového využití – festivaly jídla a pití, akcích pro rodiny s dětmi a kulturních akcích – hudební koncerty a festivaly, divadlo, filmové promítání atd. „V průběhu tohoto roku jsme rozběhli přípravu několika menších projektů zaměřených na podporu sportu a kultury, včetně komentovaných prohlídek. Věřím, že situace v příštím roce bude realizacím těchto aktivit více nakloněná a nám se do území podaří dostat mnohem více lidí,“ řekl ředitel MSID Tomáš Kolárik. Právě krajská společnost MSID (Moravskoslezské Investice a Development, a.s.) má koordinaci programu POHO2030 na starost.

Naopak, jako největší nedostatek vnímají respondenti špatný stav krajiny – její míru znečištění, související ekologické zátěže, nelegální skládky, nepořádek, šerednost, všudypřítomné zákazy vstupů, přetrvávající důlní vlivy, které mají vliv na život v okolí a nepovedené rekultivace řady míst. Z dalších negativních témat nejvíce rezonuje nízká úroveň společnosti, vylidňování oblasti, kumulace nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva a negativní jevy z toho plynoucí, tj. vysoká míra kriminality, závislost na drogách, násilí a vandalizmus.

Změnit vnímání pohornické krajiny a posilovat místní patriotismus má zmiňovaný program POHO2030. Cílem programu je pomoci rozvoji nových podnikatelských příležitostí, postupně nahradit stávající ekonomické aktivity související s těžbou uhlí moderními a zelenějšími odvětvími. Proměna je plánována také ve zbývajících částech pohornické krajiny, která by se měla stát pestrým a kvalitním odpočinkovým zázemím celé metropolitní oblasti Ostravska.

Zmiňované projekty jsou podrobněji rozepsány na webových stránkách programu POHO2030.

Výsledky dotazníkového šetření jsou k dispozici na webu POHO2030.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.