Menu

Tisková zpráva – Moravskoslezský kraj nechá vypracovat dokumentaci, která umožní postavit trať pro rychlovlaky

Krajští zastupitelé rozhodli o vypracování dokumentace, která by mohla odstartovat výstavbu železničního koridoru pro vysokorychlostní trať z Ostravy na státní hranici s Polskem. Na žádost Správy železnic tak bude pořízena aktualizace číslo 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů této veřejně prospěšné stavby na udržitelný rozvoj území.

„Správa železnic hledala nejlepší trasu pro vysokorychlostní trať přes Ostravsko do Polské republiky. Proto bylo ‚zablokováno‘ poměrně rozsáhlé území kolem Bohumína, na kterém byla významně ztížena stavební činnost a využívání pozemků k jiným účelům. Nyní navrhla dvě varianty, kudy by rychlovlaky mohly v budoucnu jezdit, a požádala Moravskoslezský kraj o aktualizaci zásad územního rozvoje v této oblasti a uvolnění této územní rezervy,“ uvedl krajský radní pro územní plánování Petr Kajnar.

Dodal, že aktualizace zásad územního rozvoje může mít významný vliv na chráněná území podél státní hranice, proto je nezbytné posoudit vliv stavby železničního koridoru na životní prostředí. „Posuzovat se bude i vliv na ochranu a celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Podle stavebního zákona je možné to udělat ve zkráceném řízení,“ řekl radní Petr Kajnar s tím, že náklady na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje bude hradit investor stavby, tedy státní organizace Správa železnic. Cena podle předběžných nabídkových cen by včetně DPH neměla překročit 3,3 milionu korun.

Kdo aktualizaci zásad zpracuje, se rozhodne ve veřejné soutěži. Hotová by mohla být podle současných odhadů do roku od ukončení výběru projektanta. Poté by Správa železnic mohla koridor pro vysokorychlostní železniční trať začít realizovat v celém úseku na území Moravskoslezského kraje. Zahájení výstavby se předpokládá v roce 2025.

Pořízením aktualizace číslo 6 zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje bude v návaznosti na projednanou aktualizaci číslo 3 zásad územního rozvoje a aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vytvořen předpoklad pro přípravu stavby vysokorychlostní železnice v úseku Přerov – Ostrava – státní hranice v přímé návaznosti na připravovaný koridor v Polsku. Realizace této stavby zvýší propustnost severojižního koridoru pro osobní i nákladní dopravu,“ uzavřel krajský radní Petr Kajnar.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.