Menu

Tisková zpráva – Úspory + efektivita + spolupráce = dobře řízená korporace

Tento vzorec funguje v korporaci Moravskoslezský kraj, kterou tvoří 217 organizací z šesti různých odvětví a krajský úřad. Díky společným nákupům a sjednocování informačních systémů kraj se svými organizacemi ročně šetří desítky milionů korun z veřejných peněz.

„Už osm let řídíme své organizace jako korporaci. Za tu dobu si organizace společnými nákupy a využívaním dalších sdílených služeb našetřily 635 milionů korun,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza, vítěz soutěže Manažer roku 2020 ve veřejné správě a jeden z TOP 10 úspěšných manažerů napříč všemi kategoriemi.

Moravskoslezský kraj projekt poskytování sdílených služeb neustále zdokonaluje. Rozšiřuje sortiment komodit k nakupování, centralizuje ICT systémy a stará se o vzdělávání jejich uživatelů. V roce 2021 se díky sdíleným službám podařilo krajské korporaci uspořit rekordních 118 milionů korun.

„Vloni dosáhly úspory maxima za všechny roky existence korporace. Je to díky nákupům osobních ochranných pomůcek přes Nákupní portál a nově i prostřednictvím dynamického nákupního systému. Během kovidové krize kraj zavedl dva dynamické nákupní systémy, a to na dodávku ochranných pracovních prostředků a léků. A plánujeme další, třeba na nákup výpočetní techniky,“ sdělil ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza a vysvětlil, jak fungují dynamické nákupy. „Moravskoslezský kraj v roli centrálního zadavatele na klíč zajistí celý nákupní proces pro zapojené organizace. Agregace poptávky zapojených organizací je pro dodavatele zajímavá a obvykle platí, že u vyšších poptávek nabídnou nižší cenu.“

V době pandemie, kdy byl na trhu nedostatek roušek, respirátorů a rukavic a jejich cena se vyšplhala hodně vysoko, Moravskoslezský kraj nabídl tento způsob nákupů i organizacím, které nezřizuje, tzn. vybraným zdravotnickým zařízením a všem sociálním zařízením v regionu.

„Nabídku přijalo a smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání podepsalo více než sto organizací, které mohou tyto osobní ochranné prostředky nakupovat. Velký zájem mají i dodavatelé, dosud jich je kvalifikováno devatenáct. Organizace tak už nakoupily materiál za více než 6 milionů korun a uspořily zhruba třetinu nákladů,“ řekl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Prostřednictvím dynamických nákupů Moravskoslezský kraj nakupuje také léky pro všech šest nemocnic, které zřizuje. „V tom jsme v Česku doslova průkopníci. Tým vedoucích lékáren krajských nemocnic se shodl na výběru pilotní skupiny 17 různých léků, které jsou objemově významné a nakupují je všechny nemocnice zřizované Moravskoslezským krajem. Úspora se pohybuje okolo 2,3 milionu korun,“ upřesnil Tomáš Kotyza s tím, že Moravskoslezský kraj letos připravuje minimálně 8 tendrů na desítky dalších léků.

„Vedle nakupování se soustředíme také na zdokonalování a zkvalitňování existujících služeb – Facility Managementu, spisové služby, sdílených ICT služeb pro odvětví zdravotnictví, e-learningového vzdělávání a dalších. V současné době zavádíme v krajských muzeích a galerii jednotný informační systém k evidování sbírkových předmětů. Nabízíme svým organizacím zálohování dat, pracujeme na projektech, které reflektují zvýšené nároky na kyberbezpečnost a ochranu osobních údajů. Připravujeme další velký projekt – jednotný mzdový a personální systém,“ dodal ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza s tím, že nic z toho by nefungovalo tak dobře bez vzájemné a časté komunikace, metodické podpory zaměstnanců korporace a jejich aktivního zapojení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.