Menu

Tisková zpráva – Díky přeshraniční spolupráci je zrekonstruována silnice mezi obcemi Krásná a Pražmo

V rámci programu Interreg a partnerství Moravskoslezského a Žilinského kraje je v česko-slovenském pohraničí zrekonstruována silnice mezi obcemi Krásná a Pražmo. Investici v celkové hodnotě 45,5 milionů korun pokryla z 85 % dotace z EU. Dalších 5 % uhradí stát, spoluúčast Moravskoslezského kraje je 10 %.

„Peníze z Evropské unie jsou pro náš region velmi důležité, daří se nám jimi financovat velké množství projektů v nejrůznějších oblastech. Přes zdravotnictví, školství, transformaci, sociální oblast až po infrastrukturu. Velmi důležitým zdrojem jsou pak prostředky operačních programů Interreg, které podporují přeshraniční projekty a pomáhají zlepšovat spolupráci mezi regiony různých zemí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a upřesnil, že silnice z Krásné do Pražma byla opravena v rámci projektu Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí.

Partnerem Moravskoslezského kraje jsou Žilinský samosprávný kraj a obec Strečno. Celkové výdaje jejich společného projektu je zhruba 90 milionů korun, peníze z Evropy pokryjí 85 % nákladů. „Silnici mezi Krásnou a Pražmem jsme opravili pro kvalitnější přístupnost Cyrilometodějské stezky, která vede přes oba regiony ojedinělými místy, jejichž historie sahá až do Velkomoravské říše. V rámci projektu partnerský Žilinský kraj opravil hradní věž na hradě Strečno, který byl koncem 13. století vybudován na skále nad Váhem. V jeho okolí se pak zafinancovala výstavba nebo rekonstrukce dvou a půl kilometru cyklotras,“ přiblížil obsah společného přeshraničního projektu hejtman kraje Jan Krkoška.

Zrekonstruovaná silnice III/48414 mezi obcemi Krásná a Pražmo měří 4,3 km. „Tato silnice se opravdu významně proměnila, kromě nové celkové konstrukce i povrchu vozovky má silnice opravených sedm propustků a dva mosty. Nová jsou také zábradlí, svodidla a dopravní značení. Kraj spravuje 2762 kilometrů silnic druhých a třetích tříd, prostředky z EU jsou jedním z důležitých zdrojů pro jejich opravy, letošní největší silniční investicí financovanou z Evropy je modernizace ostravského Severního spoje za zhruba 100 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pro období 2014–2020.

interreg ŽSK Strečno

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.