Menu

Tisková zpráva – Domov pod Bílou horou. V Kopřivnici vznikne nová krajská příspěvková organizace

Moravskoslezský kraj buduje v Kopřivnici nový domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Nová sociální služba bude připravena pečovat o klienty v roce 2024, nová příspěvková organizace Domov pod Bílou horou bude zřízena k 1. lednu 2023. Rozhodli o tom krajští zastupitelé.

„První klienti se do kopřivnického domova budou stěhovat až v průběhu roku 2024. Je ovšem potřeba předem připravit a zajistit provoz domova, a to nejen po technické, ale i po personální stránce. Nová příspěvková organizace našeho kraje proto vznikne už na začátku příštího roku, aby bylo pro příchod klientů a kvalitní péči o ně vše dokonale přichystáno. Svůj nový domov zde nalezne celkem 84 uživatelů, věřím, že jim připravíme příjemné prostředí s vysoce kvalitním zázemím a péčí,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Výstavba domova v Kopřivnici je zatím největší investicí kraje v sociální oblasti. Vyžádá si přes 366 milionů korun, přičemž 65 milionů korun bude čerpáno z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Zbytek nákladů hradí Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu. Město Kopřivnice do projektu vložilo pozemky a budovu určenou k rekonstrukci, v rámci uzavřeného memoranda se navíc zavázalo přispívat na provoz domova, který se stane krajskou příspěvkovou organizací.

„Nový domov vznikne kompletní rekonstrukcí stávající dvoupatrové budovy a šestipatrovou přístavbou. Součástí projektu jsou i venkovní úpravy, domov bude mít zahradu, vlastní parkoviště a potřebné komunikace. Aktuálně probíhá rekonstrukce stávajících objektů, také byly započaty práce na základových konstrukcích novostavby hlavního objektu, pracuje se na přípojkách a přeložkách inženýrských sítí. Stavba by měla být hotová na konci příštího léta. Následovat budou práce na vnitřním vybavení domova tak, aby se během roku 2024 mohli nastěhovat klienti,“ uzavřel náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.