Menu

Tisková zpráva – Hejtman Jan Krkoška ministrovi Síkelovi: Je nutné obnovit sanaci heřmanické haldy. Kvůli zdraví lidí

Přestože má moravskoslezský krajský úřad v „kauze“ heřmanického odvalu omezené pravomoci, sledují představitelé Moravskoslezského kraje situaci kolem prohořívající haldy v Ostravě-Heřmanicích. Koncem ledna jednal moravskoslezský hejtman Jan Krkoška s vedením státního podniku DIAMO, který se stará o likvidaci těžebních území, a také ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a životního prostředí Petrem Hladíkem na toto téma. V pátek 2. února 2024 odeslal dopis ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi s výzvou, aby situaci řešil a prověřil postup státního podniku, jehož je ministerstvo zakladatelem.

„Kauzu Heřmanického odvalu dlouhodobě sledujeme, není nám lhostejné případné ohrožení zdraví občanů a životního prostředí v našem regionu. V této záležitosti má KÚ MSK velmi omezené kompetence, na situaci jsme upozornili MŽP, Český báňský úřad a ČIŽP. V současnosti v lokalitě provádí šetření ČIŽP, krajský úřad spolupracuje. Komplexně je odval jako úložné místo těžebního odpadu v gesci báňského úřadu. Požadujeme, aby státní podnik DIAMO zajistil bezpečnost této lokality vedoucí k vyřešení termické aktivity ukončení provozu úložného místa. Není přípustné, aby byla ohrožena nedaleká skládka nebezpečného odpadu, její zahoření by mohlo způsobit poškození životního prostředí a zdraví lidí. Chceme, aby byly dodržovány právní předpisy a bylo učiněno maximum pro ochranu zdraví lidí a životního prostředí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Upřesnil, že na lednové schůzce DIAMO seznámilo zástupce kraje a města Ostravy s aktuálním stavem na Odvalu Heřmanice včetně změněných majetkových poměrů, termicky aktivní části odvalu, problematické kalové nádrže, oddělovací vzdušné stěny a právních otázek, které v nedávné době vyvstaly.

„Shodli jsme se na tom, že není možné bagatelizovat negativní vlivy odvalu na životní prostředí a zdraví lidí. Mezi krajem a městem Ostrava panuje shoda, že není možné zastavit sanační práce na odvalu kvůli změnám majetkových poměrů a je potřeba hledat intenzivně takové řešení, které povede k utlumování negativních vlivů odvalu. Také jsme se dohodli, že zástupci státního podniku budou pravidelně svolávat koordinační schůzky a budeme společně sdílet aktuální informace. Také nám písemně odpoví na naše otázky k problematice heřmanické haldy,“ řekl hejtman Jan Krkoška s tím, že zástupci DIAMA avizovali, že se nyní aktualizuje projekt sanace odvalu, který bude předložen báňskému úřadu a který bude řešit současný stav včetně variantního řešení. „Není ale možné odkládat sanační práce do doby přijetí aktualizovaných podkladů, ale je potřeba již nyní činit takové kroky, které povedou k obnovení prací na odvalu,“ zdůraznil moravskoslezský hejtman Jan Krkoška a dodal: „Pro mě, jakožto hejtmana Moravskoslezského kraje je absolutně neakceptovatelné, aby státní podnik prostřednictvím státu, nenašel finanční prostředky na trvalé vyřešení situace, a to v co nejkratší době. Jsem přesvědčen, že závazek státu vůči našemu regionu je nezpochybnitelný.“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.