Menu

Tisková zpráva – Hejtman kraje Ivo Vondrák ocenil umělce s handicapem

Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro handicapované umělce mají přispět k poznání problémů osob se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo dvacet umělců se svými výtvarnými, literárními a hudebními díly. Autorům těch nejlepších předali ceny hejtman kraje Ivo Vondrák a jeho náměstek pro kulturu Lukáš Curylo.

„V Moravskoslezském kraji tvoří podle kvalifikovaných odhadů osoby se zdravotním postižením zhruba desetinu společnosti. Část těchto lidí zvládá své znevýhodnění bez větších potíží, jiní se naopak neobejdou bez pomoci svého okolí. Jedni i druzí prožívají své životní příběhy a je skvělé, když se odhodlají své pocity a zkušenosti sdílet, třeba právě prostřednictvím umění. I proto Moravskoslezský kraj pravidelně podporuje projekt Galerie výtvarného umění v Ostravě Svět podle nás. Díky němu letos navštívili handicapovaní celkem 70 výtvarných dílen, 25 muzikoterapeutických dílen a 12 terapií zpěvem,“ uvedl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Do soutěže se v tomto roce přihlásilo 20 umělců, představili olejomalby, mozaiky, keramická, dřevěná i šitá díla, básně nebo například hudební skladby. „Hodnotící komisi nejvíce zaujaly malované krabičky Mapy myšlenek, které vytvořil Dušan Urbaník. Druhé místo získala za svou píseň Ať nikdy nejsi sám paní Jiřina Koudelová. Třetí skončila Michaela Kortišová a její filigránové dílo MÚZA HANKA – tvořeno srdcem. Předali jsme i dvě čestná uznání, a to Lubomíru Pavelčákovi za fotografii Osud vepsaný do tváře a Tereze Šmídové, která do soutěže zaslala mozaiku z kachlíkových střepů nazvanou Mořský svět,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo s tím, že v galerii bylo možno zhlédnout nejen oceněná díla, ale také tvorbu hendikepovaných autorů, kteří se pravidelně účastnili výtvarných dílen, které Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádala.

„Problematika hendikepu je pro Galerii výtvarného umění v Ostravě důležitým tématem. Lidem s různými typy hendikepu se s podporou Moravskoslezského kraje intenzivně věnujeme už řadu let. Jsem moc rád, že se po dvou letech pandemických opatření uskutečnilo předání Ceny hejtmana pro umělce s hendikepem opět tak, jak jsme byli dlouhé roky zvyklí,“ sdělil ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Jůza.


Projekt Svět podle nás umožnil v roce 2022 lidem s různým typem zdravotního hendikepu pravidelné vzdělávání v oblasti umění, ke kterému mají jinak omezený přístup. V rámci projektu se v prostorách Domu umění nebo ve spolupracujících organizacích uskutečňovaly pravidelné výtvarné dílny, muzikoterapie a terapie zpěvem pro dospělé s postižením zraku a dospělé s duševním, mentálním a kombinovaným postižením. Během letošního roku se uskutečnilo více než 70 výtvarných dílen, 25 muzikoterapeutických dílen a 12 terapií zpěvem.

Projekt se uskutečňuje za systematické spolupráce s neziskovými organizacemi, které zaměřují svou činnost na práci a pomoc hendikepovaným lidem. Projekt realizuje Galerie výtvarného umění Ostrava za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.