Menu

Tisková zpráva – Kraj i chemička závazky dobrovolné dohody dodržely

Dobrovolné dohody s průmyslovými podniky zavazují k aktivitám nad rámec zákona. Je to jedna z cest, jak zmírnit zatížení životního prostředí v regionu. Své sliby splnily, i když kvůli pandemii koronaviru nebyla naplněna finanční výše některých závazků.

„Náš kraj se musí každý den vypořádávat s dopady těžkého průmyslu, dopravy, škodlivin z Polska a lokálních topenišť na kvalitu ovzduší. Zdrojů znečištění je tedy více. S každým z nich se krok za krokem vypořádáme. Podporujeme čistou mobilitu, měníme staré kotle za ekologické, jednáme s našimi severními sousedy. A jsme v úzkém kontaktu s místními velkými podniky. Ty už dnes plní emisní limity i požadavky na nejlepší dostupné technologie, které vycházejí z evropské legislativy. Cením si toho, že se už 7 podniků v dobrovolných dohodách s Moravskoslezským krajem zavázalo k dalším krokům, které situaci v našem regionu zlepšují. Společnost BorsodChem MCHZ, s. r. o., je jedním z nich a podle hodnocení závazků minulého roku své sliby do posledního bodu splnila,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj podle dobrovolné dohody financuje z krajského rozpočtu například nadlimitní čištění komunikací II. a III. tříd v regionu a ozdravné pobyty předškoláků a žáků prvního stupně základních škol, kteří žijí v místech s nejvyšší mírou znečištění ovzduší. „Kvůli onemocnění covid‑19 jsme museli zvýšit finanční příspěvky do zdravotnictví, a proto jsme nemohli nadlimitně čistit silnice tak, jak jsme si přáli. Podle původních plánů se uskutečnil pouze první cyklus čištění v květnu, ty ostatní jsme s výjimkou emisně nejzatíženější Ostravy museli redukovat. Podařilo se nám uskutečnit ozdravné pobyty pro 296 předškoláků a 314 žáků prvního stupně základních škol,“ řekl hejtman Ivo Vondrák s tím, že kraj i loni ze svého rozpočtu přispěl na výměnu starých kotlů za ekologické.

„Moravskoslezský kraj přispívá všem úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci dalších 7,5 tisíce korun. Žadatelům o kotlíkovou dotaci jsme navíc z krajského rozpočtu poslali už skoro 60 milionů korun. Vloni jsme proplatili 4,2 milionu korun. Kraj se také zavázal předfinancovat a administrovat příspěvek 78 obcí na výměnu kotlů,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality. Znamená to, že tato instituce, minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům.

„Celý rok 2020 patřil vzhledem k pandemii bezesporu k těm nejnáročnějším v novodobé historii naší společnosti, a to ať už z hlediska zajištění plynulosti výroby, organizace firemních procesů či naplňování stanovených ekonomických parametrů. Přes mnohá omezující nařízení se nám však díky promyšleným a preventivně přijatým protikoronavirovým opatřením podařilo udržet celý provoz firmy bez omezení. Stejně tak jsme v této složité době úspěšně obhájili certifikáty našich systémů řízení jako např. Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii nebo Bezpečný podnik,“ uvedl jednatel společnosti BorsodChem MCHZ, s. r. o., Přemysl Antecký.

„Rovněž se nám podařilo zrealizovat všechny investiční akce přispívající ke zvýšení procesní bezpečnosti našich zařízení i k dalšímu zlepšování životního a pracovního prostředí. V této oblasti jsme mimo jiné úspěšně ukončili rozsáhlou investiční akci zaměřenou na šetrné využívání přírodních a energetických zdrojů, jejíž celkové investiční náklady dosáhly bezmála 3 milionů eur. Pandemie koronaviru, která řadu tradičních akcí omezila nebo úplně zrušila, však nezabránila tomu, abychom se podíleli na tradičních regionálních akcích zaměřených zejména na mladou generaci. Podařilo se nám podpořit krajské kolo celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, stejně jako akci Chemie na Slezskoostravském hradě. Poskytnutí tisíce litrů dezinfekce potřebným institucím v regionu i podpora vzniku ostravského očkovacího centra byla pro naši společnost praktickým výrazem solidarity ve složité době, a to nezávisle a nad rámec uzavřené dobrovolné dohody,“ doplnil jednatel Přemysl Antecký.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.