Menu

Tisková zpráva – Kraj opět přispívá na opravu významných kulturních památek

Moravskoslezský kraj opět přispěje na opravy významných kulturních památek. Letos rozdělí 35 milionů korun na celkem 15 projektů, mezi kterými jsou i opravy dvou národních kulturních památek. Jsou to Společenský dům v Opavě a Dolní oblast Vítkovice, která chystá opravu Malého světa techniky U6.

„Národní kulturní památky i památky nadregionálního významu jsou velmi důležité pro identitu a pochopení historie našeho kraje. Jsou významné i v mnoha dalších odvětvích, ať už pro kulturní nebo společenský život, cestovní ruch, vzdělávání nebo duchovní oblast. Skutečně velké množství takto důležitých památek je bohužel v neutěšeném technickém stavu, stačí se podívat na zájem o dotaci. Zřizovatelé či provozovatelé památek si řekli o více než dvojnásobek, než máme pro tyto účely v krajském rozpočtu alokováno. Letos můžeme podpořit 15 projektů, na které krajští zastupitelé přerozdělili 35 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a upřesnil, že program obnovy památek v kraji je platný pro roky 2023 a 2024.

„Památky, které v tomto programu podporujeme, musí být zpřístupněny nebo musí být veřejnosti prezentovány, mají tedy mimo jiné i veřejně prospěšné využití. Letos přispějeme pět milionů korun na opravu střechy Společenského domu v Opavě, v této národní kulturní památce sídlí Knihovna Petra Bezruče. Vystavěna byla v roce 1910 jako Obchodní a živnostenská komora a je to důležitý příklad směřování od secese k modernímu meziválečnému klasicismu a historismu,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo a doplnil, že druhou národní kulturní památkou, jejíž opravu kraj podpoří, jsou ostravské Dolní Vítkovice, které potřebují opravit energetickou ústřednu Malého světa techniky U6. Na tuto akci kraj přispěje 4 miliony korun.

„Mezi dalšími podpořenými projekty jsou rekonstrukce fary v Suchdolu nad Odrou, obnova dřevěných domků Dělnické kolonie v Třinci nebo třeba výměna oken v barokním kravařském zámku. Moravskoslezský kraj také přispěje obci Mosty u Jablunkova na opravy polního opevnění Šance, podpoří obnovu zábradlí ochozu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále nebo třeba restaurování fresek obřadním sálu zámku Linhartovy. Jsem rád, že kraj může takto přispět k zachování našeho kulturního a historického dědictví,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.