Menu

Tisková zpráva – Kraj podpoří další obce ve znevýhodněných oblastech Osoblažska a Vítkovska

Moravskoslezský kraj rozdělí na rozvojové projekty celkem 20 milionů korun obcím, které leží ve znevýhodněných oblastech Osoblažska a Vítkovska. Letos si na dotaci sáhne 8 obcí, za krajské peníze se například zrekonstruuje zázemí skiareálu v Budišově nad Budišovkou, připraví se podnikatelská zóna v Dívčím Hradě nebo se vybuduje edukační turistická stezka v Bohušově.

„Znevýhodněné oblasti našeho regionu podporujeme kontinuálně od roku 2017. Za tu dobu jsme přispěli na desítky projektů, které tamním obcím pomáhají zkvalitnit životní úroveň, podporují cestovní ruch nebo komunitní život v obcích. Jsem rád, že krajští zastupitelé schválili tuto podporu i letos, Osoblažsko i Vítkovsko v sociálním a ekonomickém vývoji oproti jiným oblastem regionu poměrně zaostávají, a tak je chceme touto cestou v jejich složité situaci podpořit,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a vysvětlil, že projekty obcí do tisíce obyvatel kraj finančně podpoří 80 procenty uznatelných nákladů, na projekty obcí nad tisíc obyvatel se bude spolupodílet 70 procenty. Každá obec může získat maximálně 3 miliony korun.

„Obce si v rámci našeho dotačního programu mohou zažádat o příspěvek na projekty, které pomohou zlepšit občanské vybavení obce a posílí její rozvoj. Naší snahou je přispět k tomu, aby se v těchto obcích lidem dobře žilo, měli zde dobrou práci a možnosti zábavy, aby své obce neopouštěli a nestěhovali se do větších měst. Kraj tedy přispívá na rekonstrukce nebo výstavbu škol, sportovišť, kulturních center nebo třeba zdravotnických zařízení. Také podporujeme vznik lokálních podnikatelských zón,“ řekl hejtman kraje Jan Krkoška a jako konkrétní příklad uvedl třímilionový příspěvek obci Dívčí Hrad, která pro budoucí investory chystá rozšíření podnikatelské zóny SÁDEK. Díky třem novým výrobním nebo skladovacím halám, které by zde měly vyrůst, zde přijdou noví podnikatelé a vzniknou zde nová pracovní místa.

Letos získaly podporu i obce Budišov nad Budišovkou na rekonstrukci sociálního zařízení a infrastruktury ve skiareálu Horní Guntramovice, obec Jindřichov na další etapu rekonstrukce objektu, který bude v budoucnu sloužit ke společenským účelům. Obec Březová zrekonstruuje své sportoviště v Leskovci, Radkov čeká rekonstrukce místního kulturního domu, Bohušov vybuduje edukační turistickou stezku, Město Albrechtice zvelebí okolí své základní školy, obec Osoblaha s pomocí krajských peněz vybuduje v areálu místní školy nové atletické hřiště, které bude sloužit nejen školákům, ale v odpoledních hodinách i veřejnosti.

Při vymezení území pro dotační titul podporující znevýhodněné oblasti regionu se vycházelo z Politiky územního rozvoje ČR, Zásad územního rozvoje MSK, územní studie Sídelní struktury MSK, Územně analytických podkladů MSK, návrhu Koncepce rozvoje venkova MSK a sociodemografické analýzy.
Do programu se mohou zapojit obce s maximálně pěti tisíci obyvatel, konkrétně: Bohušov, Březová, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Dívčí Hrad, Hlinka, Janov, Jindřichov, Kružberk, Liptaň, Melč, Město Albrechtice, Moravice, Nové Lublice, Osoblaha, Petrovice, Radkov, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Třemešná, Větřkovice a Vysoká a mikroregion Osoblažsko.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.