Menu

Tisková zpráva – Krajská základní škola na Čkalovově ulici v Ostravě má po rozsáhlé rekonstrukci

Školní kuchyně, tělocvična, nový spojovací krček mezi školou a jídelnou, nový výtah, investice na snížení energetické náročnosti budov. Několik projektů, které výrazně proměnily Základní školu Čkalovova v Ostravě-Porubě. Veškeré práce vyšly na zhruba 87 milionů korun, většinu uhradil Moravskoslezský kraj coby zřizovatel školy ze svého rozpočtu. Na energetické úspory získal kraj dvanáctimilionovou dotaci z EU.

„Moravskoslezský kraj zřizuje hlavně střední školy, patří pod nás i základní umělecké školy a základní školy, které vzdělávají děti se speciálními potřebami nebo děti s handicapem. Právě Základní škola Čkalovova je určená pro žáky s poruchami chování nebo poruchami učení, děti s narušenými komunikačními schopnostmi či s mentálním postižením. Těmto dětem chceme nabídnout co nejpříjemnější prostředí, kde se budou cítit bezpečně a pohodově,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Komplexní rekonstrukce prostor školní kuchyně a výdejny v samostatném objektu vyšla krajskou pokladnu na 30,6 milionu korun. Kromě potřebných dispozičních změn má kuchyně nové podlahy, ale také nové rozvody elektřiny, zdravotechniky, vzduchotechniky a topení. Součástí projektu bylo pořízení nového gastro vybavení, budova je nově zajištěna bezpečnostním systémem a je bezbariérová.

„Pracovalo se i na tělocvičně, za 4 miliony korun nechal kraj instalovat nové obložení stěn, tělocvična má i nový systém vytápění. Tělesná výchova a hodiny, kdy si mohou takto náročné děti odpočinout od výuky a věnovat se fyzické aktivitě, je velmi důležitá, proto jsem rád, že se podařilo opravit i tělocvičnu,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Další investiční akce spočívala v propojení budovy školy s jídelnou. „Nový krček, který má také nový samostatný vchod, spojuje hlavní budovu školy se zrekonstruovanou jídelnou. Přesun dětí k obědu je tak mnohem pohodlnější nejen pro děti, ale i pro pracovníky školy, kteří za děti zodpovídají. Ve spojovacím krčku s novým vchodem do budovy jsou vybudovány místnosti, které slouží jako oddělení školní družiny,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania s tím, že součástí projektu za 12 a půl milionů korun byla také instalace nového bezbariérového výtahu.

Na snížení energetické náročnosti školy získal Moravskoslezský kraj dotaci z Evropské unie. Investice vyšla téměř 40 milionů korun, evropské zdroje pokryly téměř 12 milionů. „Škola má teď zateplený obvodový plášť, zateplené střechy hlavní budovy, jídelny a tělocvičny, ale také nový fotovoltaický systém a nová okna. Dále byla provedena instalace vzduchotechniky pro zajištění větrání učeben se zpětným získáváním tepla. Díky těmto aktivitám se výrazně zvýší energetické úspory školy. Jsem rád, že se všechny záměry podařilo bez větších komplikací zdárně realizovat, dokončení těchto projektů totiž také znamená zhodnocení krajského majetku,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.