Menu

Tisková zpráva – Krajští zastupitelé rozdělili dotace do sociální oblasti. Moravskoslezský kraj bude financovat i senior a rodinné pasy

Moravskoslezský kraj bude i letos dotovat aktivity organizací nebo obcí, které se angažují v sociální oblasti. Krajští zastupitelé na svém dnešním zasedání rozhodli o poskytnutí účelové dotace ve čtyřech dotačních programech vyhlášených v oblastech komunitní práce, prevence kriminality, zdravého stárnutí a v oblasti rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí. Finančně kraj podpoří i Senior a Rodinné pasy.

„Rozsah aktivit, které v sociální oblasti podporujeme, ukazuje, jak nesmírně široká tato oblast je. Moravskoslezský kraj se snaží dlouhodobě podporovat smysluplné aktivity, které jsou pro obyvatele užitečné, ať se jedná o podporu seniorů, propagaci a podporu přechodu dětí z ústavní péče do rodin či aktivizaci a uschopňování obyvatel v nepříznivé sociální situaci nebo podporu dobrovolnictví. Neméně důležité je ale podporovat organizace, které tuto práci dokáží kvalitně vykonávat, a kterým bych rád za jejich obětavou a náročnou práci vyjádřil uznání. Vzhledem k limitovaným prostředkům nejsme schopni uspokojit každého předkladatele, snažíme se však podporu poskytovat dlouhodobě a transparentně. A v rámci našich možností prostředky určené pro tuto oblast nesnižovat,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil.

V programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2021, který je zaměřený na prevenci a eliminaci problémů spojených se sociálním vyloučením nebo na zvyšování kompetencí obyvatel a pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách, bylo podpořeno 8 projektů v celkové výši 500 tisíc korun. Jedním z nich je například projekt, který se zaměřuje na stabilizaci bydlení obyvatel v ostravské lokalitě Bedřiška.

V rámci dotačního programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality, v jehož rámci se realizují například probační programy, vzdělávací nebo pobytové akce pro osoby ohrožené společensky negativními jevy, obdrží 700tisícovou dotaci 9 projektů. Jsou například zaměřeny na prevenci rizik v sexbyznysu či resocializaci osob po návratu z výkonu trestu a jejich návrat na trh práce.

Zdravé stárnutí podpoří Moravskoslezský kraj 3 miliony korun. Tyto peníze budou rozděleny mezi 41 projektů realizujících aktivity pro seniory, například Den senior legionáře, seniorský víceboj či podpora vydávání časopisu SeniorTip. Dotovány budou i aktivity posilující mezigenerační vztahy, bezpečnost, zdraví seniorů nebo aktivity zaměřené na podporu osob pečujících o seniory v domácím prostředí.

Krajští zastupitelé také rozhodli podpořit 37 projektů za 4,5 milionu korun, zaměřených na podporu stability, hodnot a autonomie rodiny, na náhradní rodinnou péči a dobrovolnictví v sociálních službách. Z celkové částky budou financovány také aktivity zaměřené na prevenci vzniku patologických jevů ve vztazích, rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu, podporu ohroženým dětem či podporu dobrovolnictví v sociálních službách a v přirozeném prostředí obyvatel kraje.

Díky krajským dotacím budou moci i nadále rodiny a senioři využívat výhody Rodinného a Senior pasu. Na realizaci projektu Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2021 půjde z krajské pokladny 412 tisíc korun a na Senior Pas Moravskoslezského kraje 2021 505 tisíc korun.

„V dnešní společnosti se mnohdy zapomíná na skutečné hodnoty, kterými jsou rodina, přátelství či úcta k dříve narozeným. A právě proto jsou tady projekty Rodinný Pas a Senior Pas, které kromě slev na zboží či služby přinášejí také řadu nápadů a tipů na výlety,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Projekt Rodinné pasy, jehož cílem je především podpořit rodiny s dětmi, malé a střední podnikatele a cestovní ruch, byl spuštěn v roce 2019. Nyní je v něm zapojeno 2282 rodin, které mohou využívat slevy u 3619 poskytovatelů. V celé České republice je do projektu zapojeno přes 174 tisíc rodin.

Projekt Senior pas je zaměřený na všechny aktivní občany Moravskoslezského kraje starší 55 let. Jeho cílem je prostřednictvím výhod a slev umožnit seniorům větší zapojení do kulturních, sportovních a dalších aktivit, které pro ně mohou být finančně náročné. Senior pas funguje v Moravskoslezském kraji od roku 2016. V současné době ho využívá 24138 seniorů z Moravskoslezského kraje a 300 poskytovatelů slev.

 „Jsem si vědom, že v této nelehké době nemohou rodiny a senioři v plné míře využít benefity, které lze prostřednictvím Rodinného či Senior Pasu získat, ale pevně věřím, že se během letošního roku situace zlepší, a budeme opět moci poznávat krásy našeho kraje, navštívit zajímavá místa či kulturní akce,“ dodal náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Projekty Rodinný Pas a Senior Pas pro Moravskoslezský kraj realizuje organizace Sun Drive Communications, s. r. o.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.