Menu

Tisková zpráva – Krnovská nemocnice otevírá špičkové operační sály

Jedny z nejmodernějších operačních sálů v republice mají k dispozici operatéři krnovské nemocnice. Kompletní přestavba prostor vyšla na 60,6 milionu korun s DPH.

„V krnovské nemocnici, která je spádová pro celý region, ročně realizují několik tisíc akutních i plánovaných operací. Věřím, že v takto krásných, moderních prostorách se bude lékařům i sestrám dobře pracovat. Vynikající zprávou je, že nemocnice na přestavbu a vybavení sálů získala desítky milionů korun z dotačních prostředků EU," řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Nemocnici se podařilo na realizaci projektu získat 42 milionů korun ze strukturálních fondů Evropské unie „IROP“ 98. výzvy prioritní osa 6: REACT-EU v rámci projektu „Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace“. Zbylou část uhradí ze svého rozpočtu. Nemocnice navíc získala z REACTU 12 milionů korun na pořízení nových laparoskopických věží.

Náročné období

Přestavba sálů odstartovala na začátku letošního roku. Nemocnice musela připravit náhradní operační prostory a vše potřebné přestěhovat. „Děkuji všem členům našich operačních týmů, že zvládli v diskomfortních a výrazně menších prostorách realizovat veškerou akutní operativu a nemalou část operativy plánované. Věřím, že jedny z nejmodernějších operačních sálů v republice budou pro všechny určitou satisfakcí," sdělil ředitel SZZ Krnov Ladislav Václavec.

Od podlah až po stropy

Přestavba se původně měla týkat vybudování nových příček, nových rozvodů elektřiny a nové vzduchotechniky. Ale při bourání se zjistilo, že v havarijním stavu jsou podlahy, na kterých se drolil původní beton, a stropy musely být doplněny o překlady, aby odpovídaly dnešním normám. Nemocnice se v průběhu stavby rozhodla navíc vyměnit rozvody medicinálních plynů. „Rozvody medicinálních plynů byly v horším technickém stavu, než se předpokládalo. Proto jsme se rozhodli pro jejich výměnu, ať se do sálů nemusí dalších dvacet až třicet let stavebně zasahovat," uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec a pokračoval: „Jako chirurg s třicetiletou praxí vím, že je na sálech nejdůležitější kvalitní vzduchotechnika, která výrazně snižuje riziko vzniku pooperačních infekcí. Novinkou je pak videomanagement, který je trendem na západních klinikách. V praxi například umožňuje živě přenášet průběh operace na jakoukoliv obrazovku připojenou k internetu. Lékař může konzultovat postup s kolegou, případně specialistou z jiného oboru. Průběh operace se také nahrává a může sloužit k výuce mladých lékařů."

Chytré sály

Součástí videomanagementu je chytré ovládání jednotlivých operačních sálů, systém operačních monitorů, řízení světel, klimatizace či žaluzií. „Bez videomanagementu na operačních sálech se v budoucnu neobejde žádná nemocnice. Systém dokáže pomocí moderních technologií vytvářet efektivní a ergonomické pracovní prostředí, čímž zajišťuje a zlepšuje pracovní tok pro uživatele /operační tým/ i pacienta v rámci operačního sálu a jeho okolí. Vybavení slouží k ukládání obrázků nebo videí z operací, přímou archivaci do nemocničních systémů PACS a k výukovým účelům prostřednictvím integrované videokonference. Krnovská nemocnice patří mezi několik málo pracovišť v Česku, které tento systém budou využívat. Grafické ovládání je v českém jazyce a je velmi intuitivní. Zaškolení týmů potrvá jen několik dní, ale budeme nemocnici k dispozici i nadále pro případ potřeby," ujistil Jiří Vykydal ze společnosti MGVIVA a. s., která zakázku z velké části realizovala.

Otevření a prohlídka

V průběhu dne na sály mohli nahlédnout zaměstnanci nemocnice a odpoledne pak privátní lékaři z regionu. „Z venku by jen málokdo odhadl, že se v krásně opravené, historické budově krnovské nemocnice nachází tolik špičkově vybavených a supermoderních pracovišť. Jako lékař, který zde začínal, smekám před panem ředitelem a jeho týmem pomyslný klobouk. No a kolegům přeji co nejvíce úspěšně zvládnutých operací," podotkl praktický lékař z Krnova Tomáš Andrš.

Provoz za pár týdnů

Z důvodu bezpečnosti pacientů budou na sálech hygienou provedeny kontrolní stěry. Stejně tak musí proběhnout validace vzduchotechniky. Operovat by se mohlo začít koncem května.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.