Menu

Tisková zpráva – Moravskoslezský kraj nabízí obcím a městům výhodné úvěry na investiční projekty

Obce a města mohou od června požádat Moravskoslezský kraj o zvýhodněné úvěry v novém programu JESSICA III. Půjčit si mohou i na zaplacení vlastního podílu na velkých investičních projektech financovaných z evropských peněz, národních a komunitárních zdrojů.

„Především pro malé obce v našem kraji je velmi složité ve svých rozpočtech vyčlenit prostředky na kofinancování velkých investičních projektů, o které by chtěly žádat evropské fondy. Tím, že jim poskytneme zvýhodněné úvěry na pokrytí vlastního podílu, se snažíme zvýšit konkurenceschopnost obcí a měst Moravskoslezského kraje v rámci celé České republiky a přivést tak do regionu více evropských prostředků,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Obce a města Moravskoslezského kraje si mohou výhodně půjčit až 35 milionů korun. Půjčku mohou vrátit během 15 let.

„Peníze mohou využít třeba na zasíťování pozemků, bytovou výstavbu, startovací byty, revitalizaci brownfields s využitím pro podnikatelskou činnost nebo občanskou vybavenost, aktivity týkající se tzv. energetických služeb se zárukou a nově na kofinancování projektů z fondů EU a národních dotačních programů,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Výzva programu JESSICA III navazuje na úspěšný program JESSICA II, v jehož rámci byly obcím na jejich rozvojové projekty schváleny úvěry za 187 milionů korun. Nejvíce projektů bylo na výstavbu bytových domů nebo zasíťování pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů. Úvěry si vzaly například města Studénka a Bohumín nebo obce Větřkovice, a Řepiště.

„Úvěrový program JESSICA II nám umožnil vybudovat Komunitní dům Řepiště. Jde o projekt s 19 bytovými malometrážními jednotkami určenými pro nájemní bydlení zejména pro naše seniory. Kromě bytů má klubovou komunitní místnost pro klub seniorů a další spolky, keramickou a výtvarnou dílnu pro žáky MŠ a ZŠ a veřejnost. Díky Moravskoslezskému kraji letos zkolaudujeme stavbu za zhruba 50 milionů korun. Úvěr je velmi výhodný oproti standardním bankovním úvěrům, není potřeba ručení a splácení jistiny a úroků budeme financovat z vybraného nájemného. Tento úvěrový nástroj je velkou pomocí Moravskoslezského kraje pro realizaci větších projektů menších obcí a měst,“ zhodnotil starosta obce Řepiště Rostislav Kožušník.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.