Menu

Tisková zpráva – Moravskoslezský kraj opět přispěje na environmentální vzdělávání. Také podpoří drobné chovatele ovcí a koz

Zhruba sedm milionu korun přispěje Moravskoslezský kraj na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí a na ochranu stád ovcí a koz před vlkem obecným. Díky krajské podpoře se budou konat osvětové workshopy, besedy či výukové programy na školách, drobní chovatelé si nakoupí ohradníky, opraví ohrady nebo si pořídí pasteveckého psa.

„Environmentální výchova má v České republice dlouhou tradici, která se prolíná napříč dalšími obory. Povědomí o potřebě chránit životní prostředí je velmi důležité a nezáleží na věkové hranici. Z tohoto důvodu Moravskoslezský kraj každoročně přispívá na nejrůznější projekty, které se touto tématikou zabývají. Celkem tři a půl milionu kraj rozdělí v dotačním programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí mezi neziskové organizace, školská zařízení a obce, aby mohly realizovat své projekty věnované ochraně životního prostředí. V následujícím školním roce tak žadatelé připraví různé osvětové kampaně, workshopy, besedy nebo budou tvořit přírodní zahrady,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostřední Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Mezi podpořenými projekty z oblasti enviromentální výchovy jsou například akce Neplýtvej jídlem, Opavo, výukové kroužky Českého rybářského svazu, Stezka pěti smyslů Základní školy Boženy Němcové v Opavě, badatelské laboratoře na školních zahradách či činnost spolku zaměřeného na návrat orla skalního do přírody.

Dalším dotačním programem, na který poputuje téměř 3,5 milionu korun, je Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného. Moravskoslezský kraj přispěje 41 drobným chovatelům z oblastí Jablunkov (kde jsou útoky vlka nejpočetnější), Krnov, Nový Jičín a Třinec. Vlci způsobují drobným chovatelům ovcí a koz nemalé škody. Příspěvek na ochranu stád má škody na hospodářských zvířatech snížit.

„V posledních letech vlků přibylo v Beskydech i Jeseníkách. Z hlediska ochrany přírody a zachování živočišného druhu to je dobrá zpráva. Návrat vlka ale začal komplikovat život farmářům a chovatelům, proto jim chceme pomoci. Bez preventivní ochrany stád domácích zvířat se vlci mohou naučit chodit pro snadno dostupnou potravu. Přispějeme na opravy a údržbu ohrad, ale také na mobilní ohradníky, takzvané košáry, které slouží převážně k noční ochraně. Farmáři si z krajských peněz budou moci také pořídit pasteveckého psa. Tato opatření by měla snižovat škody, které v našem kraji vlk obecný způsobuje,“ vysvětlila krajská radní Zdenka Němečková Crkvenjaš a připomněla, že se Moravskoslezský kraj problematikou útoků vlka intenzivně zabýval. Výsledkem bylo vypsání dotačního programu na ochranu stád a apel na ministryni životního prostředí.

Kraj vyzval Ministerstvo životního prostředí ČR, aby bylo urychleno vydání potřebných strategických dokumentů, tedy jasně specifikovaných postupů v těchto případech. Jediné kompetence, které kraje ve věci útoků šelem mají, jsou výplaty kompenzací ztrát a udělování výjimek k eliminaci šelmy.

„V roce 2021 chovatelům Moravskoslezský kraj vyplatil ze státního rozpočtu kompenzace za ztráty způsobené vlkem ve výši 675 tisíc korun. Letos už máme na stole žádosti za více než 950 tisíc. Snad se nám prostřednictvím vyplacených dotací na ochranu stád podaří další nárůst když ne zastavit, tak alespoň významně zpomalit,“ řekla krajská radní Zdeňka Němečková Crkvenjaš a doplnila, že krajský úřad v průběhu letošního léta obdržel tři žádosti o udělení výjimky k eliminaci vlka. Aktuálně v této věci probíhají správní řízení, po dobu jejich trvání není přípustné předjímat jakýkoliv jejich výsledek.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.