Menu

Tisková zpráva – Moravskoslezský kraj zdarma nabízí obcím energetické poradenství. Plánuje levnější a zelenější spotřebu

Zkušenosti z provozu více než tisícovky veřejných budov, návrhy okamžitých úsporných opatření i investic do nových technologií a také šance zapojit se do tzv. komunitní energetiky. Zástupci krajského Moravskoslezského energetického centra (MEC) se v těchto týdnech setkávají s primátory a starosty měst a obcí Moravskoslezského kraje a informují je o možnostech, jak ušetřit na energiích. Vzniká Centrum veřejných energetiků.

Vyplatí se instalace solárních panelů na střechu školy? Jak to mám vysoutěžit? Co když statický posudek na soláry nevyšel? Mám prodat elektřinu do distribuce nebo ji využít jinak? Můžu do toho zapojit sousedy? Dá se ještě více ušetřit na naší plynové kotelně? Opravdu může naše škola topit biomasou z Brazílie? Je pravda, že plynové kotle už nemůžeme používat? Proč bych měl znát spotřebu úřadu za každý měsíc? Opravdu můžu jen tak sloučením jističů ušetřit každý měsíc pár tisíc? Centrum veřejných energetiků zřízené MEC pomůže obcím odpovědět na tyto otázky a na konkrétních projektech ukáže, jak vše může fungovat. Optimalizace jističů na střední škole v Kopřivnici, vytápění tepelnými čerpadly v novém muzeu Tatry anebo nová fotovoltaika na střeše Domova pro seniory Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm. To jsou místa v Moravskoslezském kraji, kde už konkrétní projekty MEC a obcí šetří desetitisíce korun.

„Víme, že kromě několika málo velkých měst není reálné, aby měl starosta k ruce nezávislého odborníka, který mu v těchto věcech pomůže. Proto zřizujeme Centrum veřejných energetiků, abychom odbornosti a dovednosti, které jsme získali při správě našich 1239 krajských budov, dokázali jednoduše předat i té nejmenší obci našeho kraje,“ uvedl náměstek hejtmana pro průmysl, energetiku a chytrý region Jakub Unucka a dodal: „Od Centra veřejných energetiků si také slibujeme, že pomůže obcím a jejich občanům udělat si reálný obrázek o výhodách i nevýhodách obnovitelných zdrojů energie. Možná se někde dohodnou, že větrák za hřištěm není zas tak špatný, pokud elektřina z něj umožní snížit poplatky za ubytování v domově seniorů. A že ta bioplynka u družstva smrdí méně, když díky ní má škola levnější plyn a nemusí zdražovat pronájem tělocvičny pro místní sportovce. A že panely na střeše školy můžou skoro půl roku napájet zdarma místní seniortaxi. O tom všem je komunitní energetika.“

Upřesnil, že prostřednictvím Centra veřejných energetiků kraj pomůže obcím a šéfům příspěvkových organizací připravit návrhy úspor a vychytávek, které lze provést „od stolu“, nic nestojí, ale ve výsledku nemusí být vůbec malé. Také návrhy větších úsporných energetických balíčků vyžadujících stavební úpravy a delší čas realizace. Energetici budou schopní navrhnout také investice do technologií, které nejen šetří, ale i vydělávají, nebo zapojení obcí a jejich organizací do energetických komunit pro sdílení energií. Náměstek hejtmana Jakub Unucka upozornil, že kraj nechce „kazit trh a fušovat“ do řemesla odborným firmám, ani nijak konkurovat dotačním poradcům Zelené úsporám, protože ti jsou orientováni na jednotlivé občany. „Chceme prostě obcím poskytnout nezávislé poradenství, abychom společně zabránili energošmejdům podvádět jak samotné obce, tak zejména ředitele příspěvkových organizací, kteří jsou pod velkým tlakem,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

S projektem Centra veřejných energetiků (CVE) přichází Moravskoslezský kraj v Česku jako první. Je součástí celého SMART balíku opatření, který má za cíl zvýšit energetickou bezpečnost a soběstačnost kraje v oblasti energetiky. „Při tvorbě jeho konceptu vycházíme z několika dopadových studií, které jako jediný kraj v Česku zpracováváme nad rámec zákona – odchod od uhlí, odpojování od centrálního zásobování teplem, jádro, geotermál a další. Všechny doporučené postupy a technologie odzkoušíme a odladíme sami na sobě a obcím nabídneme příklady dobré i špatné praxe. Projekt CVE je a bude doplňován dotačními tituly z krajského rozpočtu, jako jsou SMART čidla, statické posudky, jednotný energetický management, i Fondu spravedlivé transformace,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Centrum veřejných energetiků má za cíl poskytovat poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility pro města a obce. Důraz bude kladen na kombinaci poradenství, osvěty a informovanosti ve prospěch naplňování transformačních cílů Moravskoslezského kraje. V současné době probíhá výběr veřejných energetiků a pracovišť, která budou postupně rozmístěna po celém Moravskoslezském kraji. V případě schválení projektu je plné zahájení činnosti plánováno do konce roku 2023,“ doplnil ředitel Moravskoslezského energetického centra Rostislav Rožnovský.

„Jsem nakloněn projektu Centra veřejných energetiků, i když jeho služby a poradenství asi nejvíce využijí naše obce s rozšířenou působností. V červnu bude ukončen energetický audit budov v majetku města Kopřivnice, který jsme si nechali vypracovat a ze kterého by měl vzejít návrh vhodných energetických opatření. Tady vidím možnost spolupráce a konzultací našich energetiků s krajem,“ řekl starosta Kopřivnice Adam Hanus.


Korporaci Moravskoslezského kraje tvoří 217 organizací z šesti různých odvětví a krajský úřad. Celkem má 1239 budov různé velikosti, využití a stáří, které převážně spravují krajské příspěvkové organizace. Ke konci loňského roku zaměstnávala 19 170 lidí.

Na objektech MSK se realizovalo nespočet projektů zaměřených na energetickou úsporu. Šlo například o projekt EPC nebo o projekty na zateplení obvodového pláště budov a modernizaci energetického hospodářství v podobě nových účinnějších zdrojů vytápění, nové inteligentní regulace, výměnu osvětlení, rekuperace tepla, instalaci kombinovaných zdrojů na výrobu tepla a elektrické energie až po instalaci obnovitelných zdrojů energie v podobě fotovoltaických elektráren. Nemalý podíl na úspoře nákladů a energií má implementace energetického managementu na budovách MSK. Velký důraz na energetickou náročnost budovy se klade i při přípravě novostaveb.

Od roku 2016 Moravskoslezský kraj postupnou realizací těchto opatření ušetřil téměř 119 mil. Kč.

Celková energetická úspora oproti roku 2016 činí 10,6 %.

Příklady úsporných energetických opatření na budovách MSK


Centrum veřejných energetiků je jedním z 13 plánovaných transformačních projektů regionu připravovaných pro financování z Operačního programu Spravedlivá transformace. Činnost CVE má podpořit transformaci hospodářství MSK na nízkoemisní a více udržitelné. Poradenství, osvěta i aktivity při propojování stakeholderů v území budou vycházet z cílů Zelené dohody pro Evropu a příslušné legislativy s jeho implementací související, včetně Nařízení 2020/852.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.