Menu

Tisková zpráva – Není učitel jako učitel. Ti nejlepší dostali ocenění

Moravskoslezský kraj už po dvacáté ocenil pedagogy škol a školských zařízení v regionu. Z téměř sedmi desítek nominovaných si toto poděkování převzalo 20 osobností, které ke své profesi přistupují nejen zodpovědně, ale i nadstandardně. Oceňování jsou udělována u příležitosti Dne učitelů, letošní epidemiologická situace tuto akci posunula ke konci školního roku.

„V našem kraji působí zhruba dvaadvacet tisíc učitelů a pedagogických pracovníků. Každý z nich svým způsobem formuje a ovlivňuje děti, se kterými tráví čas. Pedagogové jsou tedy důležití nejen kvůli samotnému vzdělávání, ale mají často nemalý vliv na to, jakou životní cestou se někteří jejich žáci v dospělosti dají. Je to velká zodpovědnost. Proto jsem rád, že je v našem regionu řada těch, kteří ke své práci přistupují srdcem a s ochotou dělat něco navíc, než jen přednášet před tabulí a zadávat testy,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který se slavnostního oceňování zúčastnil a spolu s dalšími zástupci kraje ocenění předával.

Dvacítka pedagogů obdržela pamětní list, kytici a desetitisícový finanční dar. Kromě hejtmana kraje ocenění předávali ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza, předseda výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pavel Tuleja a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny. „Pedagogové byli ocenění za svůj přístup i nasazení. Mnozí z nich se kromě učení věnují i odborné, publikační nebo metodické činnosti. Zpracovávají nejrůznější projekty nebo se díky nim školy zapojují do mezinárodních programů. Při samotné výuce pak využívají projektové vyučování, někteří se skvěle věnují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo efektivně pracují s žáky výjimečně talentovanými. Během výuky také někteří experimentálně ověřují různé vzdělávací a výchovné postupy a metody,“ vyjmenoval klíčová rozhodující kritéria náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a doplnil, že jedním z měřítek hodnocení mohla být i výrazná prezentace školy na veřejnosti.

Pracovní skupina letos vybírala ze 69 pedagogů, které nominovali ředitelé a zaměstnanci škol a školských zařízení, členové zastupitelstva kraje a školské rady nebo například vedení Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce.

Ocenění pedagogové a pedagogičtí pracovníci

I. kategorie: Výrazná pedagogická osobnost roku

II. kategorie: Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.