Menu

Tisková zpráva – Ocenění Knihovnická K2 letos putuje do Raškovic

Soutěž Knihovnická K2 už osmým rokem oceňuje v sudém roce nejlepší knihovníky, v lichém roce nejlepší knihovny Moravskoslezského kraje. V letošním roce si hlavní cenu převzala paní Marie Zemanová z Místní knihovny v Raškovicích.

„Práce knihovníka není jen o péči o knižní fond knihovny, je také o komunikaci. Dobrý knihovník umí s lidmi mluvit, má talent navazovat vztahy a propojovat místní čtenáře. Má velký podíl na utváření komunitního života zvláště v malých obcích, kde knihovna bývá místem mezigeneračního setkávání. Jsem velmi rád, že již poosmé můžeme vyzdvihnout ty, kteří si za svou píli a obětavou práci toto ocenění určitě zaslouží,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo s tím, že letos bylo v našem regionu na ocenění nominováno 13 knihovnic a knihovníků.

Na prvním místě se umístila paní Marie Zemanová z Raškovic za jedinečný přínos v udržování povědomí o historii, etnografii a nářečí regionu. Druhé místo získala paní Barbora Škrbelová Krátká z Místní knihovny Jiříkov za významný podíl na obnovení činnosti knihovny a její zdařilou proměnu na komunitní centrum obce. Třetí příčku pak obsadila paní Blanka Klouzalová za utváření knihovny jako komunitního centra, oživení spolkového života a udržování historického povědomí v obci Závada. Všechny tři oceněné si odnesly finanční dar v hodnotě 25 tisíc, 15 tisíc a 10 tisíc korun.

Soutěž Knihovnická K2 pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. Vítěze vybírala komise složená ze zástupců Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, pověřené knihovny a zástupce výboru pro kulturu a památky Moravskoslezského kraje. Komise se zaměřovala na nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací veřejné knihovny nebo její pobočky, za realizaci mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví anebo za mimořádný přínos v oboru.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.