Menu

Tisková zpráva – Odpadoví Oskaři míří k obcím Moravskoslezského kraje

Nejméně směsného odpadu produkovali v roce 2021 obyvatelé obcí Fulnek, Bukovec a Bocanovice. Všechny obce dosahují nízké produkce směsného odpadu dlouhodobě. Města Fulnek a Příbor byly již dříve oceněny jako příklady dobré praxe.

„Nakládání s odpady je v oblasti životního prostředí jedno z velmi důležitých témat. Více než plnění evropské legislativy vnímám jako podstatnější přístup k planetě a k tomu, jak se k ní chováme. Těší mě, že lidé v Moravskoslezském kraji jsou v tomto ohledu stále zodpovědnější. V roce 2004 vytřídil každý náš občan průměrně necelých 20 kilogramů papíru, plastu, skla a nápojového kartonu, v minulém roce už to bylo 54,4 kilogramů separovaného odpadu na každého,” vyčíslil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že občané mohou odpad separovat ve všech 300 obcích regionu a donášková vzdálenost na sběrná místa se každoročně snižuje.

Soutěž Odpadový Oskar vyhlásil spolek Arnika letos poosmé. Cílem soutěže je osvěta v oblasti zodpovědného nakládání s odpady a popularizace obcí s nízkou produkcí zbytkových odpadů. “V roce 2020 přijala ČR novou odpadovou legislativu, která na obce klade velké požadavky. Mají již v roce 2025 dosáhnout 60 % úrovně třídění komunálních odpadů. Bez snížení produkce směsného odpadu není možné tohoto cíle pravděpodobně dosáhnout. Je proto velmi hezké, že právě v Moravskoslezském kraji je mnoho měst a obcí, které produkci směsného odpadu snížili. Všem doporučujeme řešit nakládání s kuchyňským odpadem”, řekl Milan Havel z Arniky a dodal, že produkci směsného odpadu snížit lze, dokazují to výsledky mnoha měst a obcí, ale také rozbory popelnic, které naznačují, že ještě mnoho surovin lze vytřídit a využít.

„Otázka správného nakládání s komunálními odpady je s blížícím se zákazem skládkování využitelných odpadů stále aktuálnější. Obce čeká také povinnost dosáhnout stanovené úrovně třídění odpadů v jednotlivých letech. Měly by snižovat produkci směsných komunálních odpadů, také musí mít detailní povědomost o svém odpadovém systému, jeho ekonomice a výtěžnosti. Kraj jim proto pomáhá řešit tento problém. Nabízíme například dotace na zpracování studií, které mají optimalizovat obecní systémy nakládání s komunálními odpady, a další finanční pomoc na dokumentace pro realizaci překládacích stanic,” uzavřela radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Výsledky obcí v Moravskoslezském kraji podle údajů za rok 2021

obce do 1000 obyvatel

  1. Bocanovice – 491 obyvatel – 53,1 kg/ob/rok
  2. Heřmanice u Oder – 357 obyvatel – 82,7 kg/ob/rok
  3. Hrčava – 247 obyvatel – 87,4 kg/ob/rok

obce od 1001 do 5000 obyvatel

  1. Bukovec – 1374 obyvatel – 86,3 kg/ob/rok
  2. Rybí – 1258 obyvatel – 90,9 kg/ob/rok
  3. Písečná – 1027 obyvatel – 95,7 kg/ob/rok

obce nad 5000 obyvatel

  1. Fulnek – 5561 obyvatel – 101,3 kg/ob/rok
  2. Bystřice – 5373 obyvatel – 125,0 kg/ob/rok
  3. Příbor – 8428 obyvatel – 131,9 kg/ob/rok

V Moravskoslezském kraji je řada dalších obcí s produkcí směsného odpadu pod 150 kg/ob/rok. Jmenujme třeba Jablunkov (142,1 kg/ob/rok), Ropice (99,3 kg/ob/rok), Milíkov (103,2 kg/ob/rok), Střítež (107,2 kg/ob/rok), Neplachovice (118,5 kg/ob/rok), Chotěbuz (118,7 kg/ob/rok) a řada obcí do 1000 obyvatel. Všem těmto obcím k jejich výsledkům také gratulujeme. Velké uznání zaslouží město Příbor, kde již dnes vytřídí přes 60 % komunálních odpadů.

Více informací včetně výsledků soutěže z ostatních krajů najdete na stránkách soutěže.

Výsledky soutěže vychází z dat, které poskytly oslovené obce a z dat, které obce zveřejnily na svých webových stránkách. Tuto povinnost danou novou legislativou splnilo zatím jen cca 15 % obcí v kraji.


Obyvatelé České republiky mají vysokou průměrnou produkci zbytkových odpadů, přibližně o 70 kg/ob/rok větší, než je průměr EU. To je jeden z hlavních důvodů, proč je v ČR tolik odpadu skládkováno.

Nastavením účinných opatření lze produkci zbytkových odpadů snížit. Podobným procesem prošlo již mnoho regionů i zemí. Zákaz skládkování směsných komunálních odpadů od roku 2030 by tomu měl být silným impulsem.

Soutěž Odpadový Oskar se koná v rámci projektu Odpadové hospodářství obcí – příklady dobré praxe, který byl v roce 2022 podpořen Ministerstvem životního prostředí. Soutěž nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.