Menu

Tisková zpráva – Oprava kostelů i novogotické hrobky – kraj pečuje o místní památky

Moravskoslezský kraj přispěje na obnovu věže kostela ve Frenštátu pod Radhoštěm, novojičínské Španělské kaple, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Hukvaldech a například i na rekonstrukci Bernheirerovy hrobky v Odrách. Celkově na opravy památek v regionu rozdělí přes 15 milionů korun.

„Je pravdou, že nám pandemie v mnohém zkomplikovala život. Po jejím skončení bude trvat dlouho, než se ze všech ztrát vzpamatuje ekonomika, kultura, ale také lidé. Nesmíme ovšem připustit, aby nás koronavirus ochromil úplně. Považuji za nutné udržovat historické, umělecké a kulturní hodnoty, které jsou pro vývoj společnosti nepostradatelné. Proto jsem rád, že krajští zastupitelé schválili finanční podporu obnovy celé řady významných památek v našem regionu,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Z krajského rozpočtu poputuje jeden milion korun na dokončení opravy fasády kostela sv. Martina ve Frenštátu pod Radhoštěm. „Vloni byla dokončena oprava lodi kostela. Aby kostel získal zpět celkovou majestátnost a krásu, chybí ještě dokončit obnovu jeho věže. V plánu je také nátěr kopule a restaurování vstupního portálu. Tím bude dokončena oprava kostela, za kterou město letos obdrželo titul Historické město Moravskoslezského kraje. Péče o naše kulturní dědictví je nesmírně důležité. Vždyť díky opravám byl v tomto kostele nalezen na severní boční straně kaple kamenný portál, což byl velmi cenný objev,“ řekl náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo a doplnil, že se v minulosti Moravskoslezské kraj ve Frenštátu pod Radhoštěm podílel na opravách i mnoha městských domů v rámci památkové zóny.

Moravskoslezský kraj také vyšel vstříc městu Odry, které požádalo o podporu obnovy Bernheirerovy hrobky, která se tak bude moci stát součástí prohlídkového okruhu památek města. „Funerální architektura je jedním z vizuálních projevů úcty k předkům a respektu k našim kořenům. Restaurování pískovcových prvků této novogotické stavby bude další důležitou obnovou na oderském hřbitově. Moravskoslezský kraj už v minulosti přispěl na opravy Gerlichovy hrobky a kaple svaté Rodiny z počátku 18. století,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje a doplnil, že na obnovu Bernheirerovy hrobky kraj přispěje 548 tisíc korun.

Důležité opravy vyžaduje také jedna z nejvýznamnějších dominant města Nový Jičín. Španělská kaple letos oslaví 400 let od svého založení. Konstrukční prvky kaple jsou již na hranici své životnosti a její stav ohrožuje její chráněné památkové hodnoty. Na opravu střechy tohoto vyhledávaného poutního místa půjde z krajské pokladny jeden milion korun.

„Podpoříme také obec Hukvaldy, která pracuje na obnově dřevěnky nacházející se vedle památníku Leoše Janáčka. Hrad Hukvaldy, hukvaldská obora i podzámčí jsou pro náš kraj významnou lokalitou a zaslouží si kvalitní péči a reprezentativní vzhled. Proto letos přispějeme 700 tisíc korun na další etapu oprav dřevěnky a restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého, který stojí u kostela sv. Mikuláše, poblíž vstupu do areálu hradu Hukvaldy,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.

V rámci krajského programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí pak bude podpořeno dalších 43 projektů za celkem 12 milionů korun.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.