Menu

Tisková zpráva – Pěstouni dávají opuštěným dětem zázemí a lásku, dostali za to ocenění

Tři pěstounské rodiny, které by mohly být příkladem a motivací pro mnoho lidí, získaly ocenění za přínos v oblasti náhradní rodinné péče. Ocenění byli Romana Wiesnerová z Kozmic, Elvíra Fráňová Sněhota a Karel Sněhota z Opavy a manželé Zajíčkovi ze Studénky. Ceny si pěstouni převzali na sobotním Dni rodin s otevřeným srdcem, který byl věnován nejen pěstounství, ale i oblasti neformální péče. Akce i letos uspořádal Moravskoslezský kraj.

„Máme za sebou tři úžasné akce, které jsme v rámci kampaně Dejme dětem rodinu věnovali hlavně pěstounství. Na Sovinci, v kopřivnickém muzeu i v Trojhalí v Ostravě se nám podařilo nabídnout zajímavý a bohatý program. Návštěvníci zde vytvořili báječnou atmosféru a já mám velikou radost, že jsem se mohl osobně setkat s výjimečnými pěstouny a předat jim ocenění. Nabízejí otevřenou náruč, bezpečí a rodinné zázemí dětem, které by jinak musely vyrůstat v domově. Jejich přístupu a ochoty si hluboce vážím,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a doplnil, že aktuálně žije v dětských domovech v regionu 623 dětí, na přechodnou dobu je v pěstounské péči 127 chlapců a děvčat.

Ocenění získala Romana Wiesnerová, která je pěstounkou na přechodnou dobu od konce roku 2019. Měla v péči už 9 dětí, které přijímá s ochotou a laskavostí bez ohledu na jejich věk a etnikum, také nabízí zázemí sourozeneckým skupinám, aktuálně se stará dokonce o tři sourozence najednou.

Elvíra Fráňová Sněhota a Karel Sněhota z Opavy jsou taktéž už několik let pěstouny na přechodnou dobu. V péči už měli celkem 8 dětí hlavně velmi útlého věku. „K pěstounství přistupují jako k poslání, obětavě do své domácnosti přijímají i děti se zdravotními potížemi, které vyžadují zvýšený lékařský dohled. A tak se již setkali s abstinenčními příznaky, společnými hospitalizacemi nebo vysilujícím nočním bděním. Při tom všem dokážou držet vysoce lidský, ale i profesionální přístup, což je k nezaplacení hlavně při předávání do péče dalším pečujícím osobám,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil s tím, že každá oceněná pěstounská rodina obdržela voucher na wellness pobyt v hodnotě 10 tisíc korun.

Třetí ocenění získali Jana a Václav Zajíčkovi ze Studénky, kteří vychovali v dlouhodobé pěstounské péči pět romských dětí a dvě vlastní děti. Každé dítě přišlo do rodiny s jiným příběhem, jinými traumaty a odlišnou budoucností. Péče o děti nebyla jednoduchá, manželé Zajíčkovi to však zvládli s nadhledem a děti jim dělají radost i dnes, nadále jsou spolu v kontaktu a tvoří velkou rodinu.

Ostravská akce v Trojhalí Karolina byla rozšířena o oblast neformální péče, a tak byly v jejím rámci podpořeny dva projekty svépomocných skupin. Po padesáti tisících korunách obdržely zapsaný ústav Světlo rodin a zapsaný spolek SMÁci. „Na území kraje působí celkem 34 svépomocných skupin, které sdružují neformální pečovatele o někoho blízkého s postižením. Světlo rodin nabízí aktivity dětem s postižením, rádi by je rozšířili například o canisterapii nebo hippoterapii. Spolek SMÁci připravuje psychorehabilitační pobyty pro děti se spinální muskulární atrofií, které dětem nabízejí týden plný zábavy a sdílení s vrstevníky, ale také ulehčení pečujícím rodičům,“ popsal náplň podpořených svépomocných skupin náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a uzavřel: „Velmi děkuji všem kolegům z krajského úřadu, krajských příspěvkovek i dalších organizací, kteří se na přípravě Dnů rodin podíleli. Společně se nám podařilo lidem připravit na Sovinci, v Kopřivnici a ostravském Trojhalí tři skvělé dny a já bych si moc přál, aby se nám podařilo oslovit někoho, kdo se třeba k pěstounství rozhodne. Děti v domovech by si to opravdu zasloužily.“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.