Menu

Tisková zpráva – Přes dvě miliardy korun rozdělí Moravskoslezský kraj mezi poskytovatele sociálních služeb

Více než 2,2 miliardy korun rozdělí Moravskoslezský kraj poskytovatelům sociálních služeb. Dnes o tom rozhodli krajští zastupitelé. Rozhodnutí padlo i přesto, že kraj kvůli rozpočtovému provizoriu zatím neví, s jakou částkou pro sociální služby od státu bude moci letos počítat.

„Vycházeli jsme z předběžných informací Ministerstva práce a sociálních věcí. Aby mohly sociální služby normálně fungovat a neupadly do platební neschopnosti, nebylo možné rozhodnutí zastupitelstva dále odkládat,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro sociální věci Jiří Navrátil.

Dodal, že krajský úřad je stejně jako v předchozích letech připraven zabezpečit administrativní proces nezbytný k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb tak, aby se finanční prostředky dostaly co nejrychleji na jejich účty a nebyl ohrožen jejich chod.

Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu každoročně nedosahuje takové výše, aby mohly být beze zbytku uspokojeny požadavky poskytovatelů sociálních služeb. „I letos to bude stejné, proto kraj musí využívat i další zdroje, které jsou k financování oblasti sociálních služeb k dispozici,“ podotkl náměstek hejtmana Jiří Navrátil s tím, že Moravskoslezský kraj dlouhodobě financuje vybrané služby sociální prevence zařazené v Krajské síti sociálních služeb prostřednictvím individuálních dotací z evropských peněz.

Vyhlášení výzvy pro podání projektů k podpoře služeb sociální prevence v období 2022+ se předpokládá v průběhu června. Kraj připravuje v rámci této výzvy navazující projekt v objemu zhruba 760 milionů korun, který přispěje k financování služeb sociální prevence v letech 2022 až 2024. „S ohledem na proces přidělování dotačních prostředků lze reálně očekávat, že finanční prostředky budou vypláceny poskytovatelům sociálních služeb zařazených do projektu sice zpětně, ale nejdříve v říjnu. Krajští zastupitelé proto dnes rozhodli také o poskytnutí individuálních návratných finančních výpomocí z krajského rozpočtu v celkové výši téměř 182 milionů korun. Poskytovatelé sociálních služeb, kteří s největší pravděpodobností získají individuální dotaci, budou moci do té doby tyto peníze využít na financování běžných výdajů,“ dodal náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.