Menu

Tisková zpráva – Sociální služby jsou v Moravskoslezském kraji rok od roku kvalitnější

Moravskoslezský kraj opět přispěje na zvýšení kvality sociálních služeb. Z krajského rozpočtu získá podporu 120 projektů za celkem 36 milionů korun. Kraj podpoří například nákup 27 aut, mobilních van či zvedáků, rekonstrukce bytových jednotek nebo instalaci klimatizace v domově seniorů.

„Chceme přispět k tomu, aby se každý klient, který využívá sociálních služeb v našem regionu, cítil spokojeně, příjemně a bezpečně. O krajský příspěvek si mohli požádat registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří se snaží zvýšit kvalitu péče o své uživatele. A tak Moravskoslezský kraj i letos přispěje na rekonstrukce budov, zajišťování jejich bezbariérovosti, nákup či modernizaci vybavení a pomůcek potřebných pro péči,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro sociální věci Jiří Navrátil s tím, že kraj podpoří i projekty zaměřené na specializované vzdělávání pracovníků v sociálních službách a nově i odborné konzultace pro podporu paliativní péče.

„Milion korun získá například krajské Seniorcentrum Opava na pořízení klimatizace do Domova sv. Kateřiny, ve kterém je pečováno o pět desítek seniorů nad 65 let. Téměř dva miliony poputují do Charity Ostrava na pořízení signalizace klient – sestra, na rekonstrukci sociálních zařízení, výměnu střešní krytiny a na požárně bezpečnostní úpravy prostor v Charitním středisku Michala Magone. Bezmála 5 milionů využije Armáda spásy na rekonstrukci pokojů a dovybavení služeb, vzdělávání zaměstnanců, nákup automobilu, rekonstrukci vytápění nebo například protipožární řešení. Sociální služby pečují o lidi, kteří by se bez cizí pomoci neobešli. Podporou projektů jejich provozovatelů přispíváme k tomu, aby se tito lidé cítili lépe, aby pobývali v příjemných a důstojných podmínkách a žili v rámci možností plnohodnotný život,“ uzavřel náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.