Menu

Tisková zpráva – V Petřvaldu se konala beseda o výstavbě Logistického centra Armády ČR Mošnov

Zástupci Moravskoslezského kraje a Ministerstva obrany ČR ve spolupráci s vedením obce Petřvald uspořádali ve středu 22. února vpodvečer veřejnou besedu o plánované výstavbě Logistického centra Armády ČR Mošnov. Na setkání se občané seznámili s jeho podobou a využitím, diskutovaly se rovněž otázky vlivu centra na obec a její okolí.

Plocha budoucího areálu logistického centra leží z větší části na území obce Petřvald, proto se beseda konala právě tam. „Měli jsme zájem vyslechnout si bližší informace o projektu přímo od zástupců armády a kraje a zároveň jsme chtěli poskytnout občanům možnost na cokoli se zeptat. Vedení Moravskoslezského kraje jsme vyzvali k jednáním o tom, jak konkrétně může výstavba centra pomoct v rozvoji naší obce,“ uvedl starosta Petřvaldu Václav Kološ.

Centrum bude sloužit logistickým potřebám Armády České republiky, především pro přepravu materiálu a techniky českých vojáků. „V logistickém centru bude provo zována zejména podpůrná logistická technika k zajištění nákladky a výkladky. Areál nebude určen pro bojové účely a nebude v něm provozována žádná bojová vojenská technika. Rozsah poskytované podpory bude vycházet z kapacity logistického centra a nesmí omezovat a přetěžovat dopravní a jinou infrastrukturu v lokalitě,“ ubezpečil občany plukovník Miroslav Heger, zástupce ředitele sekce logistiky Ministerstva obrany ČR. Jako každý vojenský objekt na území České republiky bude moct logistické centrum poskytnout podporu jednotkám spojenců při průjezdu přes české území, v rámci společných cvičení schválených českou vládou nebo při veřejných akcích, např. na Dnech NATO.

Areál vznikne na ploše přibližně 50 ha. Zahrnovat bude administrativní a další budovy, skladovací haly a zpevněné i nezpevněné plochy zejména pro parkování techniky, uskladnění materiálu a kontejnerů. V centru bude působit zhruba tři sta vojáků, především specialistů na logistiku, kteří v současnosti sídlí v Rakovníku. Armáda počítá s tím, že minimálně polovina vojáků se rekrutuje z regionu.

Na vybudování logistického centra v Mošnově se ministerstvo obrany domluvilo s vedením Moravskoslezského kraje. Jedním z hlavních důvodů byl fakt, že ve východní části republiky podobný objekt armádě schází. A dále kvůli současnému i budoucímu napojení na dopravní infrastrukturu, jejíž součástí je dálniční síť, železnice i letiště. A právě vliv centra na místní infrastrukturu byl dalším tématem besedy. Armáda plánuje využívat převážně silniční dopravu, přičemž přeprava se bude primárně odehrávat v nočních hodinách a mimo dopravní špičku. Nárůst intenzity silničního provozu proto nebude dle odhadů znatelný. U železniční ani letecké dopravy armáda nepředpokládá pravidelný provoz, kalkuluje se přibližně s 20 vlaky, respektive 10 letouny ročně. „Půjde o civilní i vojenská letadla přepravující materiál do operací nebo z nich. Bavíme se o jednotkách letecké techniky za rok, která běžný letecký provoz nikterak významně nenavýší,“ upřesnil Miroslav Heger.

Vedení Moravskoslezského kraje vnímá vybudování armádního logistického centra jako milník v rozvoji tzv. Velkého Mošnova. Na tomto projektu intenzivně pracuje již několik let s cílem učinit z mošnovské zóny strategické centrum mezinárodního významu. „Armádu považujeme za silného a důvěryhodného partnera a jsem rád, že na rozvoji Velkého Mošnova můžeme pracovat společně. Díky logistickému centru vzniknou nová pracovní místa a přítomnost armády zvýší prestiž i bezpečnost našeho regionu. Tyto nové vojenské kapacity bude také možno rychle využít v případě mimořádných událostí, jakými jsou například povodně,“ shrnul hlavní přednosti plánovaného logistického centra náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania.

V červenci loňského roku obě strany podepsaly memorandum o spolupráci při přípravě území pro realizaci projektu logistického centra. Na straně Moravskoslezského kraje je garantem projektu, tedy tím, kdo jej vede a koordinuje, krajská agentura Moravskoslezské Investice a Development a.s.

Většina pozemků je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Aktuální harmonogram počítá s přípravou akce do roku 2027, s výstavbou logistického centra v letech 2028–2030 a se zahájením provozu v roce 2031. Celkové předpokládané náklady dosahují přibližně 3 mld. Kč. Na úhradě nákladů se bude podílet stát i Moravskoslezský kraj s maximální podporou využitelných dotačních titulů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.