Menu

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska, zkráceně Mikroregion Osoblažsko

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/7613/2009/Šlo
Registrační číslo:R 03/03
Název:Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska, zkráceně Mikroregion Osoblažsko
Sídlo:Na Náměstí 106, Osoblaha, 793 99
Datum registrace:31. 5. 2002
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:75137925
Předmět činnosti:Cílem a úkolem svazku obcí "Mikroregionu – sdružení obcí Osoblažska" je obnovení prosperity a rozvoj území venkovského mikroregionu Osoblažska při využití potenciálu obcí. Činnost svazku bude především zaměřena na koordinaci v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje tohoto regionu a jejich vzájemnost k programům, které připravují a realizují příslušné orgány obcí příhraničních euroregionů, úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata, zabezpečování čistoty obce, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadné zpracování, zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti území, úkoly v oblasti ochrany ovzduší, a využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí a v oblasti mikroregionu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.