Menu

Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/5343/2014/BeV
Registrační číslo:R 29/03
Název:Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně
Sídlo:Bystřice č. p. 334, 739 95
Datum registrace:17. 5. 2002
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:70969060
Předmět činnosti:
  • Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata
  • Zabezpečování čistoty obce, správa veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadné zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
  • Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území
  • Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, zabezpečení přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí
  • Správa majetku obcí – místní komunikace, lesy, domovní bytový fond, sportovní, kulturní a jiná zařízení spravovaná obcemi
  • Vyvíjení činností směřujících k získání podpory pro realizaci určených cílů, zejména získání prostředků pro realizaci investic pro veřejné potřeby regionu. Předmětem činnosti je dále zabezpečení a dohled nad dodržováním podmínek stanovených a určených poskytovatelem prostředků včetně konečného vyúčtování a zpracování závěrečné zprávy a závěrečného vyhodnocení jednotlivých projektů. Svazek obcí dbá na dodržování postupů podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.