koronaweb
Menu

Mikroregion Frenštátsko

Evidenční karta
Spisová značka:VV/6540/2007/Böh
Registrační číslo:R 02/07
Název:Mikroregion Frenštátsko
Sídlo:Náměstí Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
Datum registrace:13. 3. 2007
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:75110971
Předmět činnosti:

Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

 1. propagace svazku a jeho zájmového území
 2. koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
 3. koordinace územního plánování v zájmovém území
 4. oblasti školství v zájmovém území
 5. oblasti sociální péče v zájmovém území
 6. správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů v zájmovém území
 7. oblasti rozvoje kultury a sportu v zájmovém území
 8. ochrany veřejného pořádku v zájmovém území
 9. rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území
 10. odvádění a čištění odpadních vod v zájmovém území, zásobování vodou
 11. ochrana ovzduší a životního prostředí, oblast péče o zvířata
 12. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, kulturních a sportovních zařízení

Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku, povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.