koronaweb
Menu
Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/7631/2009/Šlo
Registrační číslo:R 58/03
Název:Mikroregion Odersko
Sídlo:Masarykovo nám. 25, Odry, 742 35
Datum registrace:29. 1. 2002
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:70953201
Předmět činnosti:
 • Rozvoj malého a středního podnikání, podpora zemědělského hospodaření, rozvoj řemesel a služeb
 • Vytváření nových pracovních míst, řešení nezaměstnanosti a zvýšení ekonomických aktivit a hospodářské síly regionu
 • Podpora hospodářské infrastruktury (doprava, telekomunikace, energie, odpadové hospodářství apod.), zajištění dopravní obslužnosti
 • Sociální rozvoj obcí, vzdělávání
 • Vzájemná spolupráce na úseku informatiky s cílem zlepšení vzájemné informovanosti členských obcí o činnosti v regionu a možnostech podpor venkova ze státních a jiných fondů a dále prezentace regionu navenek
 • Ochrana životního prostředí, rozvoj přírodního dědictví
 • Rozvoj cestovního ruchu
 • Propagace svazku a jeho zájmového území, mezinárodní spolupráce
 • Společné postupy při uplatňování požadavků na dotace ze státních a zahraničních fondů s cílem zajistit financování z jiných než vlastních zdrojů
 • Poradenství pro členy Svazku v oblastech samostatné i přenesené působnosti obcí
 • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zajišťuje jeho činnost pro členské obce Svazku 
 • Akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku.
 • Vedlejší hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti doplňující hlavní činnost Svazku, anebo umožňující hospodárné využití majetku Svazku. Výkon vedlejší činnosti nesmí narušovat hlavní činnost Svazku.
 •  

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.