koronaweb
Menu

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/7617/2009/Šlo
Registrační číslo:R 55/03
Název:Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
Sídlo:K Náměstí čp. 22, Brušperk, 739 44
Datum registrace:4. 8. 1992
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:60045701
Předmět činnosti:
  • Rozvoj malého a středního podnikání, podpora zemědělského hospodaření, rozvoj řemesel a služeb
  • Vytváření pracovních míst, řešení nezaměstnanosti a zvýšení ekonomických aktivit a hospodářské síly regionu
  • Podpora hospodářské infrastruktury (doprava, telekomunikace, energie, odpadové hospodářství, apod.), zajištění dopravní obslužnosti
  • Sociální rozvoj obcí a vzdělávání
  • Vzájemná spolupráce na úseku informatiky s cílem zlepšení vzájemné informovanosti členských obcí o činnosti v regionu a možnostech podpor venkova ze státních a jiných fondů a dále prezentace regionu navenek
  • Ochrana životního prostředí, rozvoj přírodního dědictví
  • Rozvoj kulturních hodnot, obnova historických budov, obnova spolkového života
  • Rozvoj cestovního ruchu
  • Propagace svazku a jeho zájmového území, mezinárodní spolupráce
  • Společné postupy při uplatňování požadavků na dotace ze státních a zahraničních fondů s cílem zajisti financování z jiných než vlastních zdrojů

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.