koronaweb
Menu

Sdružení obcí Bílovecka

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/7635/2009/Šlo
Registrační číslo:R 57/03
Název:Sdružení obcí Bílovecka
Sídlo:Slezské náměstí č. 1, Bílovec, 743 01
Datum registrace:25. 4. 2001
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:70914125
Předmět činnosti:
  • Rozvoj malého a středního podnikání, podpora zemědělského hospodaření, vytváření nových pracovních míst s cílem snížení nezaměstnanosti a zvýšení ekonomických aktivit a hospodářské síly regionu, rozvoje řemesel a služeb
  • Vzájemná spolupráce na úsecích dopravy, technické infrastruktury, odpadového hospodářství, výstavby a ŽP, školství, zdravotnictví, kultury a požární ochrany s cílem zlepšení ŽP v regionu, obnovení kulturních a společenských tradic, záchrana a zpřístupnění kulturních památek pro rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu a jejich další využití pro malé a střední podnikání, zkvalitnění a zefektivnění dopravní obslužnosti území, vzdělávání a péče o zdraví obyvatelstva
  • Vzájemná spolupráce na úseku informatiky s cílem zlepšení vzájemné informovanosti jednotlivých členských obcí o činnosti v regionu a možnostech podpor venkova ze státních a jiných fondů a dále prezentace regionu navenek
  • Společné postupy při uplatňování požadavků na dotace ze státních a evropských fondů s cílem zajistit maximální možné financování z jiných než vlastních zdrojů
  • Spolupráce při zpracování územně plánovací dokumentace obcí s cílem optimalizace výstavby veřejně prospěšných staveb zejména v oblasti ŽP, odpadového hospodářství, dopravy, služeb a obchodu, školství, zdravotnictví, cestovního ruchu
  • Předmětem činnosti svazku není výrobní činnost

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.