koronaweb
Menu

Sdružení obcí Hlučínska

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/7637/2009/Šlo
Registrační číslo:R 126/03
Název:Sdružení obcí Hlučínska
Sídlo:Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín (korespondenční adresa: OÚ Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice)
Datum registrace:20. 6. 2003
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:71179216
Předmět činnosti:Předmětem činnosti je rozšíření, zlepšení a prohloubení hospodářské, kulturní a jiné spolupráce mezi členy svazku obcí v zájmu regionu "Hlučínska", ochrana a prosazování společných zájmů členů tohoto svazku a také koordinace mezi členy při všech regionálních projektech v obecní a podnikatelské sféře v rámci regionálním, celostátním i mezinárodním. Jedná se především o úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, úkoly v oblasti ochrany ovzduší, správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.