koronaweb
Menu

Sdružení obcí Jablunkovska

Evidenční karta
Spisová značka:17927/2005/VV/Böh
Registrační číslo:R 123/03
Název:Sdružení obcí Jablunkovska
Sídlo:Jablunkovské informační centrum, Dukelská 600, Jablunkov, 739 91
Datum registrace:6. 6. 1995
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:65494636
Předmět činnosti:
 • Všeobecná ochrana ŽP v zájmovém území
 • Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
 • Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
 • Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
 • Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území
 • Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení
 • Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
 • Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
 • Propagace sdružení a jeho zájmového území
 • Aktivní zapojení do euroregionu "Těšínské Slezsko", aktivní spolupráce s dalšími euroregiony
 • Takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém je povinností sdružení dbát, aby jeho výsledky korespondovaly se zájmy a záměry sdružení jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje sdružení odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit
 • Sdružení je oprávněno zakládat samostatné nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.