koronaweb
Menu

Sdružení obcí povodí Morávky

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/7620/2009/Šlo
Registrační číslo:R 40/03
Název:Sdružení obcí povodí Morávky
Sídlo:Dobrá 230, 739 51
Datum registrace:23. 2. 1998
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:68157631
Předmět činnosti:
  • Spolupráce a koordinace úkolů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí
  • Úsilí o zlepšování životního prostředí a problémů s tím souvisejících
  • Podpora rozvoje turistiky a cestovního ruchu
  • Formování společného postupu při ochraně a provozování společných zájmů
  • Koordinace využívání zahraniční pomoci
  • Spolupráce a pomoc v případě nepředvídatelných mimořádných událostí (živelní pohromy, přírodní katastrofy, havárie)
  • Podpora a garance programů vzdělávání samosprávných orgánů

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.