koronaweb
Menu

Sdružení obcí povodí Stonávky

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/33984/2008/Zich
Registrační číslo:R 35/03
Název:Sdružení obcí povodí Stonávky
Sídlo:Třanovice 250, 739 53
Datum registrace:2. 9. 1999
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:69610088
Předmět činnosti:
  • Spolupráce členů sdružení v oblasti rozvoje komunální sféry cestovního ruchu i ve všech ostatních oblastech působení obcí, a to na bázi vzájemně výhodné a nezištné spolupráce členů sdružení
  • V případě nepředvídatelných mimořádných událostí (živelní pohromy, přírodní katastrofy, havárie) poskytování nezbytné, rychlé a účinné pomoci členům sdružení
  • Aktivní spolupráce se sdruženími obcí a měst okresu Frýdek-Místek i okresů sousedních, zejména v oblasti společenské, kulturní, sportovní, rozvoje turistického ruchu a ochrany životního prostředí
  • Navazování spolupráce na mezinárodním poli, zejména v oblasti společenské, kulturní, sportovní a rozvoje turistického ruchu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.