Menu

Sdružení povodí Sedlnice

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/7634/2009/Šlo
Registrační číslo:R 132/03
Název:Sdružení povodí Sedlnice
Sídlo:Závišice 115, 742 21
Datum registrace:7. 12. 1999
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:70237093
Předmět činnosti:
 • Revitalizace toku Sedlnice
 • Rozvoj malého a středního podnikání, podpora zemědělských aktivit
 • Vytváření nových pracovních míst, řešení nezaměstnanosti
 • Podpora hospodářské infrastruktury (doprava, telekomunikace, odpadové hospodářství apod.), zajištění dopravní obslužnosti
 • Sociální rozvoj obcí
 • Ochrana životního prostředí, rozvoj přírodního dědictví
 • Rozvoj kulturních hodnot, obnova historických budov a tradic
 • Rozvoj cestovního ruchu, cyklotrasy
 • Mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností
 • Propagace sdružení a jeho zájmového území
 • V případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy, havárie, přírodní katastrofy), apod. si budou členové sdružení poskytovat nezbytnou, rychlou a účinnou pomoc
 • Takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro naznačení akce a aktivity jmenuje shromáždění starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací, účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
 • Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.