koronaweb
Menu

Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/15987/2011/Baj
Registrační číslo:R 1/2011
Název:Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice
Sídlo:Masarykovo náměstí 1, 74101 Nový Jičín
Datum registrace:18. 4. 2011
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:72545691
Předmět činnosti:

Předmětem činnosti Svazku je zejména:

  1. Ochrana společných zájmů, zmnožení sil a finančních prostředků při prosazování, přípravě a realizaci projektů zajišťujících rozvoj regionu Novojičínska.
  2. Sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupů členských obcí při realizaci významných investičních akcí při řešení problémů z oblasti veřejné dopravy.
  3. Koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro rozvoj regionu ze státního rozpočtu ČR, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, fondů ČR a Evropské unie, z prostředků Evropské investiční banky na investiční a neinvestiční akce těmito institucemi podporované.
  4. Příprava a zabezpečení realizace skupinového projektu zaměřeného na řešení problematiky výstavby cyklostezky v území zrušené železniční tratě Hostašovice – Nový Jičín a vojenské vlečky v k. ú. Bludovice u Nového Jičína (dále jen "Projekt").
  5. V rámci přípravy a realizace Projektu plnění funkce příjemce dotace/dotací, příjemce půjček od veřejných subjektů, zadavatele veřejných zakázek, investora realizujícího Projekt ve prospěch členských obcí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.