Menu

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/7592/2009/Šlo
Registrační číslo:R 118/03
Název:Svazek obcí mikroregionu Hlučínska
Sídlo:Mírové náměstí 24/23, Hlučín, 748 01
Datum registrace:20. 12. 2001
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:70951047
Předmět činnosti:Rozšíření, zlepšení a prohloubení hospodářské, kulturní a jiné spolupráce mezi členy svazku obcí v zájmu regionu "Hlučínska" a také koordinace mezi členy při všech regionálních projektech v obecní a podnikatelské sféře v rámci regionálním, celostátním i mezinárodním (oblast školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obcí, správa veřejné zeleně, shromažďování a odvoz komunálního odpadu a jejich nezávadné zpracování, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, dopravní obslužnost, ochrana ovzduší, správa majetku obcí – komunikace, lesy, domovní a bytový fond, sportovní, kulturní zařízení a další zařízení spravované obcemi.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.